BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Harańczyk Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Krakowski Obszar Metropolitalny : zróżnicowanie potencjału gospodarczego i społecznego
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, 2009, s. 85-101, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Obszar metropolitalny, Rozwój regionalny
Social economic development, Metropolitan area, Regional development
Country
Krakowski Obszar Metropolitalny
Kraków Metropolitan Area
Abstract
Dokonano charakterystyki Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) oraz sklasyfikowano i oceniono poziom rozwoju KOM.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dybek M.: Potencjał rozwoju i konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce. Kraków 2007 (maszynopis).
 2. Gorzelak G.: Metropolie rządzą światem, http://www.sprawynauki.edu.pl
 3. Grabiński T.: Metody taksonometrii. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1992.
 4. Jałowiecki B.: Uwarunkowania i szanse rozwoju polskich metropolii. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2005.
 5. Małopolski Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt. Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2007.
 6. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013. Projekt. Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2007.
 7. Plan przestrzennego zagospodarowania województwa małopolskiego. Kraków 2003.
 8. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 9. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U., nr 80, poz. 717.
 11. Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005.
 12. Zygierewicz A.: Obszary metropolitalne w Polsce, Holandii i Hiszpanii. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2006.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu