BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szpulak Aleksandra (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Forecasting for the Investment Project Appraisal
Rola prognozowania w ocenie projektów inwestycyjnych
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 785-793, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Ocena projektu, Prognozowanie, Projekty inwestycyjne
Project evaluation, Forecasting, Investment project
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu była identyfikacja zjawisk i zmiennych, które wymagają prognozowania przy dokonywaniu oceny projektów inwestycyjnych. Cel osiągnięto na podstawie analizy działań podejmowanych przez menedżerów na poszczególnych etapach procesu oceny projektów inwestycyjnych, a następnie przez analizę narzędzi i teoretycznych modeli prognostycznych stosowanych w tym procesie. Na podstawie analizy stwierdzono, że w literaturze finansowej podaje się niewiele wskazówek użytecznych dla menedżerów przy prognozowaniu przepływów gotówkowych z inwestycji oraz przy dostosowywaniu poziomu ryzyka aktywów przedsiębiorstwa do poziomu ryzyka ocenianej inwestycji. Natomiast wiele z takich wskazówek i modeli można znaleźć w literaturze z dziedziny prognozowania. Ponadto zauważono, że najlepsze w sensie teoretycznym sposoby szacowania alternatywnego kosztu inwestycji, tj. metody oparte na szacowaniu przepływów gotówkowych z alternatywnych inwestycji, wymagają dostosowania przed ich zastosowaniem w polskich warunkach.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, USA 1996.
  2. Copeland T.E., Weston J.F., Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publishing Company, USA 1988.
  3. Horne J.C, Fundamentals of Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1989.
  4. Szpulak A. Proces prognozowania w przedsiębiorstwie na przykładzie prognozowania przepływów pieniężnych, [in:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1001, AE, Wrocław 2003.
  5. Szpulak A., Crucial Aspects of the Corporate Financial Forecasting, [in:] Zarządzanie finansami-inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Prace Naukowe, Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455 tom II, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu