BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Nowak Agnieszka K. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kitala Radosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Czynniki kształtujące rentowność zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2004-2007
Determinants of Efficiency in Insurance Companies in Poland, 2004-2007
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, nr 7, s. 55-63, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Instytucje finansowe, Rynek ubezpieczeniowy, Wskaźniki rentowności
Financial institutions, Insurance market, Profitability index
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono sposoby oceny rentowności instytucji finansowych oraz przedstawiono analizę rentowności zakładów ubezpieczeń. Czynniki, które badano pod kątem wpływu na rentowność zakładów ubezpieczeń to m.in.: wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, PKB, zmiany indeksu giełdowego, zmiany stóp procentowych.

The goal of every insurance company seeking long-term development is to operate efficiently. Like other financial institutions, insurance companies operate under specific economic conditions. Their efficiency depends somewhat on internal factors, though more so on external ones; the latter are discussed here. This paper investigates the relationship between insurance company efficiency and GDP, inflation, interest rates and stock exchange indexes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2006.
  2. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.K., Kitala R., Czynniki kształtujące rentowność instytucji finansowych w Polsce w latach 2004-2007. Raport z badań. KziF, SGH, Warszawa 2008, syg. 04/E/0060/08.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu