BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwiec Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Nieprawidłowości w wybranych ogólnych warunkach ubezpieczeń na życie wprowadzonych do obrotu po nowelizacji kodeksu cywilnego
Discrepancies in Chosen General Conditions of Life Insurance Introduced after the Civil Code was Amended
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, nr 7, s. 185-192, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Ubezpieczenia na życie, Umowa ubezpieczeniowa, Kodeks cywilny
Life insurance, Insurance contract, Civil Code
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy 28 produktów ubezpieczenia na życie oferowanych przez 10 zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność na terytorium Polski. Badano występowanie nieprawidłowości w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w szczególności zgodności produktów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pod względem ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń, a więc ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. (fragment tekstu)

The article discusses results of an analysis of 28 life insurance products offered by 10 different insurance companies. The aim is to present the discrepancies present in general conditions of life insurance in terms of their compliance with effective laws and regulations, i.e. with the Civil Code and with the Act on Insurance Activity. Apart from the presentation of breaches of law and other legal irregularities that infringe upon the protection of clients' interests, remuneration from insurance contracts is also examined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1996.
  2. Kęszycka B., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu