BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śpiewak Tomasz (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Organizacja zarządzania środkami pieniężnymi z wykorzystaniem metody Mertona Millera i Daniela Orra
Application of Miller -Orr Model in Cash Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 813-822, rys., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Model Millera-Orra, Przepływy pieniężne
Enterprises financial management, Millera-Orra model, Cash flows
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była analiza konstrukcji metody Millera-Orra dotyczącej zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie oraz wskazanie sposobu jej implementacji w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Zaproponowane rozwiązania stanowią podstawę budowy modelu zarządzania środkami pieniężnymi. (fragment tekstu)

The article presents the topic of cash management. The aim of cash management is to maintain the minimum cash balance that will provide a firm with sufficient liquidity and to enhance its profitability without exposing it to undue risk. Some models may be applied to cash management. The decisions covered by the models deal with the size and timing of transfers between the cash and marketable securities. The aim of the article is to create the complex system of cash management and show the way of using the theoretical cash management models in practice.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Karpuś P., Węcławski J. (red.), Problemy kształtowania zasad polityki finansowej przedsiębiorstw, [w:] Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, UMCS, Lublin 2004.
  2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu