BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysokowicz Ewa (Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Chorzów)
Title
Konkurencyjność i atrakcyjność miast aglomeracji śląskiej : analiza porównawcza
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, 2009, s. 141-151, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Konkurencyjność, Konkurencyjność regionów, Aglomeracje miejskie, Analiza porównawcza
Competitiveness, Regions competitiveness, Urban agglomerations, Comparative analysis
Country
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstract
Przedstawiono podstawowe czynniki determinujące atrakcyjność i konkurencyjność miast regionu. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących Górnośląskiego Związku Miast i potencjalnych metropolii (Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi, Trójmiasta, Wrocławia) oraz przykładowe wskaźniki (mierniki) statystyczne pozwalające na kwantyfikację ich roli. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ciechomski W.: Czynniki determinujące konkurencyjność regionu. [w:] Partnerstwo w regionie. Red J. Karwowski. PTE, Szczecin 2004.
  2. Kupiec L.: Atrakcyjność regionu a sposób rozprzestrzenienia się innowacji i rozwoju społeczno-gospodarczego. [w:] A. Kopczuk, M. Proniewski: Atrakcyjność inwestycyjna regionu. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2005.
  3. Winiarski B.: Czynniki konkurencyjności regionów. [w:] Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
  4. Wojdacki K.: Partnerstwo i konkurencyjność miast w świetle zmian systemów osadniczych krajów Unii Europejskiej. [w:] J. Karwowski: Partnerstwo w Regionie. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu