BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Rafał (Referat Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Sławkowa)
Title
Przedsiębiorczość, kreatywność i innowacyjność w rozwoju małych miast subregionu centralnego województwa śląskiego
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, 2009, s. 153-163, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość lokalna, Rozwój miasta, Rozwój lokalny, Aglomeracje miejskie
Local entrepreneurship, City development, Local development, Urban agglomerations
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Zaprezentowano perspektywy przekształcania się wybranych małych miast subregionu centralnego województwa śląskiego w ośrodki zdolne efektywnie uczestniczyć w procesie tworzenia się kreatywnej Aglomeracji Górnośląskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Domański R.: Miasto innowacyjne. Studia. T. 109. KPZK. PAN, Warszawa 2000.
 2. Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług. Red. J. Pyka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 3. Innowacje w rozwoju regionu. Red. W.M. Gaczek. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 4. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lędziny na lata 2005-2013.
 5. Pene J.: Innowacje i zmiany w firmie. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 6. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łazy na lata 2004-2013.
 7. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Sławkowa na lata 2004-2012.
 8. Projekt Strategii rozwoju Miasta Bieruń.
 9. Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej. Red. A. Klasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 10. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M. Bratnicki, J. Strużyna. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 11. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Red. A. Klasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 12. Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego. Red. A. Klasik. KPZK. PAN, Warszawa 2005, z. 218.
 13. Scott A.J.: Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Questions. "Journal of Urban Affairs" 2006, No. 2.
 14. Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów. Red. R. Domański. KPZK. PAN, Warszawa 2003.
 15. Strategia rozwoju gminy Imielin (lata 2002-2010).
 16. Strategia rozwoju gminy Sośnicowice 2001-2012.
 17. Strategia rozwoju Miasta Pyskowice na lata 2000-2010.
 18. Strategia Rozwoju Miasta Radzionkowa.
 19. Strategia Rozwoju Miasta Wojkowice na lata 2000-2010.
 20. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Sławków na lata 2004-2018.
 21. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz.
 22. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Red. M. Brzeziński. Difin, Warszawa 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu