BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budziński Marcin (Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Chorzów), Drobniak Adam (Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Chorzów)
Title
Przemysły kultury i ich lokalne klastry : przypadek Katowic
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, 2009, s. 217-235, rys., tab.
Keyword
Instytucje kultury, Kultura masowa, Finansowanie kultury, Przemysły kultury
Cultural institutions, Popular culture, Financing of culture, Culture industries
Country
Katowice
Katowice
Abstract
Przedstawiono miejsca lokalizacji podmiotów działających w sektorze i przemysłach kultury w Katowicach, a także omówiono zalążki lokalnych skupień powstających wokół instytucji kulturalnych posiadających ugruntowaną pozycję na mapie kulturalnej miasta. Zaprezentowano także wnioski z badania przemysłów kultury i ich lokalnych klastrów w Katowicach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu