BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Twardzik Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Centra handlowe jako czynnik kreatywności miast w województwie śląskim
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, 2009, s. 395-405, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Centra handlowe, Kreatywność, Miasto, Lokalizacja obiektów handlowych
Shopping centres, Creativity, City, Trade centres location
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Omówiono rozwój centów handlowych na świecie i w Polsce. Przedstawiono ośrodki handlowe w województwie śląskim, a następnie omówiono rozrywkowo-kulturalne funkcje centrów handlowych jako czynnik kreatywności miast w województwie śląskim.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gigantomania? "Supermarket News" 2006, nr 16 oraz www.sd.tradepress.com.pl
  2. Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Red. J. Szumilak. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
  3. Koncentracja w handlu a współpraca dystrybutorów. Red. M. Strużycki. IRWiG, Warszawa 2001.
  4. Kołodziejczyk P.: Początek wielkiej rewitalizacji. "Miasto" 2003, nr 2.
  5. Pawlak M.: Od pierwszej do czwartej generacji. "Home & Market" 2004, nr 3.
  6. Wtulich J.: Centra handlowe w Polsce. "Home & Market" 2003, nr 3.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu