BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktorowicz Justyna (Uniwersytet Łódzki), Roszko-Grzegorek Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku zamówień publicznych w Polsce
Small - and Medium -Sized Enterprises in the Public Procurement Market in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 869-881, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Zamówienia publiczne, Badania ankietowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Technologie teleinformatyczne
Public procurement, Questionnaire survey, Small business, Information and communication technologies
Note
summ.
Abstract
Gromadzone dane statystyczne pozwalają na ilościową ocenę rynku zamówień publicznych, nie umożliwiają jednak oszacowania pozycji MŚP na tym rynku. Tymczasem zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, kraje członkowskie powinny zapewnić wzrost udziału MŚP w omawianym rynku. Rozwiązaniem, które ma ułatwić takie zmiany, jest upowszechnianie narzędzi informatycznych w zamówieniach publicznych. Ocena stopnia realizacji tych zadań stanowi przedmiot artykułu, w której analiza danych wtórnych uzupełniona zostanie o ocenę funkcjonowania systemu zamówień publicznych (w tym zwłaszcza e-zamówień) przez przedsiębiorców z sektora MŚP. (fragment tekstu)

The public procurement market in Poland is a relatively young market. Due to this there are just a few analysis concerning the impact of the public procurement system on enterprises' functioning, especially on those included in the sector of small- and medium-sized enterprises. Previous empirical research proved that small- and medium-sized enterprises are showing stronger interests in participation in public procurement procedures. It is noteworthy that the most entrepreneurs underline the existence of numerous barriers in the access to the public procurement market. It may seem that one of the solutions in this area could be implementation of electronic public procurement system including electronic auction, electronic bidding and dynamic purchasing systems. Those procedures definitely could lead to simplification of the award of contracts through the possibilities of new IT technologies. However, as recent empirical research showed, there is very little interest in electronic public procurement system from small- and medium-sized enterprises. The reasons for companies' reluctance were analysed empirically with the use of questionnaire which was sent to the randomly selected sample of small- and medium-sized enterprises in Poland. The results of this research will be discussed in this article. The main goal of empirical analysis was to verify the electronic public procurement system functioning in small- and medium-sized enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn informacyjny UZP, 2007 nr 10.
 2. Biuletyn informacyjny UZP, 2008 nr 2.
 3. Contessa C., E - procurement jako narzędzie modernizacji administracji publicznej. Doświadczenia wybranych krajów UE, [w:] Analiza i rozwój elektronicznych zamówień publicznych w Polsce w świetle rozwiązań włoskich i europejskich, Rzym-Warszawa 2004, s. 21.
 4. EIM Business and Policy Research, The access of SMEs to public procurement contracts, European Commission, Zoetermeer/Vienna, March 22, 2004.
 5. European Dynamics S.A., Functional Requirements for Conducting Electronic Public Procurement under the EU Framework, Vol. I, European Commission 2005, s. 14.
 6. Jędrzejewski R., Progi kwotowe określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, [w:] UZP, Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r., UZP, Warszawa 2007, s. 129-131.
 7. Kotecka S., Udzielenie zamówienia publicznego w trybie aukcji elektronicznej. Prawo polskie a wspólnotowe, "e-Biuletyn CBKE" 2005 nr 1.
 8. Rada Ministrów, Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, 18.03.2008.
 9. Ramboll Management, Impact Assessment Action Plan on e-Procurement - Part 1, Bruksela 2004.
 10. Regional GDP per inhabitant in the EU27, News Release No 19/2008, Eurostat, 12.12.2008.
 11. Salvati A., Tanferna M., System elektronicznych zamówień publicznych w Polsce w kontekście integracji z UE, [w:] Analiza i rozwój elektronicznych zamówień publicznych w Polsce w świetle rozwiązań włoskich i europejskich, Rzym-Warszawa 2004, s. 179.
 12. Sprawozdanie roczne UZP z funkcjonowania systemu w 2006 r., UZP, Warszawa 2007.
 13. Starzyńska W., Przedsiębiorstwa na rynku zamówień publicznych, [w:] Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka, W. Pluta (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1042, AE, Wrocław 2004.
 14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu