BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrońska Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wartość dla akcjonariuszy - wartość wytworzona a wartość zrealizowana
Shareholders' Value Versus Shareholders' Wealth
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 913-920, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Wartość dla akcjonariuszy, Wartość ekonomiczna, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Wartość rynkowa, Rynek kapitałowy
Shareholder Value (SHV), Economic value, Enterprise value measures, Market value, Capital market
Note
summ.
Abstract
W artykule zostały przedstawione badania, których wyniki pozwoliły na stwierdzenie, czy istnieje różnica pomiędzy wartością tworzoną przez przedsiębiorstwa a wartością realizowaną przez akcjonariuszy. Badaniami objęto spółki (8 podmiotów reprezentujących branżę chemiczną) notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)

Firms raise funds by selling ownership interest to shareholders. The funds raised in this way become the pool of funds, which are invested in the fixed and current assets. It means that there are two phases of investments. The first one is when the shareholders buy the company's securities. The second one is when the company buys assets to run business. These two phases of investment mean that it is necessary to make out the difference between shareholders' wealth and shareholders' value. The shareholders' wealth is created on the financial market and consists of dividends and raise in the price of stocks (Total Shareholder Return ratio). The shareholders' value is created by the company and depends on cash flow (Free Cash Flow to Equity to Equity ratio). It is possible that shareholders' wealth and shareholders' value would differ. The aim of this article is to describe the research carried out on the subject of the difference between TSR ratio and FCFE/ E ratio. The research is done in 8 public limited companies. The outcome of this research shows that TSR differed considerably from FCFE/E and that TSR was much higher than FCFE/E.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.
  2. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  3. Michalski M., Metody podwyższania wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, NOVUM, Płock 2001 a.
  4. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG Press, Warszawa 200lb.
  5. Sobczyk M., Statystyka - aspekty praktyczne i teoretyczne, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu