BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dylematy szacowania premii z tytułu ryzyka
Dilemmas in Estimating the Equity Risk Premium
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 921-930, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Inwestycje, Premia za ryzyko, Szacowanie ryzyka, Stopa zwrotu
Investment, Risk premium, Risk estimating, Rate of return
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
W artykule omówiono podstawowe problemy związane z istotą, definicjami i pomiarem premii z tytułu ryzyka oraz wskazano najważniejsze wyzwania stojące przed teorią i praktyką finansów odnośnie do tego zagadnienia. Przedstawiono również długookresowy efekt inwestowania w różne rodzaje inwestycji. Wyniki dotyczą największej gospodarki świata, tj. USA. Nie ulega wątpliwości, że jest to najbardziej reprezentatywna gospodarka, biorąc pod uwagę wielkość kraju, PKB, długą historię gospodarki kapitalistycznej, wielkość i znaczenie giełdy, różnorodność i dużą płynność dostępnych inwestycji. Oceny tej nie zmienia kryzys finansowy z 2008 r. (fragment tekstu)

The expected equity risk premium is defined as the extra return an investor expects to receive to compensate for the additional risk associated with investing in shares as opposed to investing in risk-free assets. Since the market risk premium must be estimated, there is much controversy regarding how the estimation should be made. There are several fundamental methodological issues that have a substantial impact on the estimated value of companies. The paper deals with these issues and addresses major controversies surrounding estimation of the equity risk premium.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dimson E., Marsh P., Staunton M., Century of Investment Returns, ABN-Amro/London Business School, London 2000.
  2. Fernandez P., Equity Premium: Historical, Expected, Required and Implied, artykuł zaprezentowany na Kongresie Financial Management Association w Barcelonie w czerwcu 2007 roku, Barcelona 2007.
  3. Goetzmann W., Ibbotson R., Equity Risk Premium, Oxford University Press, 2005.
  4. Ibbotson SBBI 2008 Valuation Yearbook, Market Results for Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 1926-2007, Morningstar, Chicago 2008.
  5. Sekuła P., Pomiar kosztu kapitału własnego dla potrzeb wyceny akcji w warunkach polskiego rynku kapitałowego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.
  6. Wrzesiński M., Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany (LBO) i menedżerski (MBO). Uwarunkowania rozwoju w Polsce, Liber, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu