BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Ardan Roman (Politechnika Koszalińska)
Title
Ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie kupieckim
Evaluation of Factors Affecting the Probability of Discount Use in Trade Credit - the Evidence of Small Businesses
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 945-953, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Kredyt kupiecki
Small business, Source of financing, Trade credit
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była analiza i ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo skorzystania ze skonta w kredycie kupieckim. Badaniem objęto 368 małych podmiotów, w tym 231 mikroprzedsiębiorstw. Populację celu stanowiły przedsiębiorstwa w Polsce z regionu Pomorza Środkowego. Badanie przeprowadzono w okresie sierpień-grudzień 2006 roku. Uwzględniono w nim dane przedsiębiorstw dotyczące 2005 roku. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to identify and to evaluate the factors which influence the probability of discount use in trade credit, by small entities. It was made with the use of the logit model. It concerned the financial data from 2005 which includes the group of 368 small enterprises. The analysis has shown that internal factors which determine the financial possibilities of payment for the goods delivery are less important than the conditions of trade credit which are offered by a seller.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Amemiya T., Qualitive responce models: a survey, "Journal of Economic Literature" 1981 nr 19.
  2. Frasunkiewicz D., Psychologiczne uwarunkowania decyzji finansowych właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw a kultura tolerancji niepewności, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
  3. Gołębiewski G., Preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania a ich dostępność, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. E. Orechwa- Maliszewska, A. Kopczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.
  4. Greene W.H., Econometric Analysis, 4th edition, Prentice Hall, 2000.
  5. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
  6. Pluta W., Finansowanie zakupów kredytem handlowym, "Rachunkowość" 1995, s. 290-292.
  7. Rydz E., Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2006.
  8. Sobczyk G., Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
  9. Suszyński A., Funkcje podstawowe w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Środkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
  10. Verbeek M., A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons Ltd., 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu