BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwach handlowych z branży techniki grzewczej i sanitarnej w województwie podkarpackim
Trade Receivable Managament in Trade Corporations from Heating Craft in the Podkarpacie Area
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 954-960, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Zarządzanie należnościami, Polityka kredytowa
Commercial enterprises, Receivables management, Crediting policy
Note
summ.
Abstract
W artykule opisano zagadnienie strategii zarządzania należnościami w przedsiębiorstwach handlowych. Opisano elementy, które mają wpływ na politykę kredytowania odbiorców. Przedstawiono wyniki badań na temat strategii zarządzania należnościami w przedsiębiorstwach handlowych z branży techniki grzewczej i sanitarnej w województwie podkarpackim, a otrzymane wyniki pokazały, które z elementów są najczęściej wykorzystywane w tworzeniu własnej polityki kredytowania odbiorców, a które z nich nie są już w użyciu. (fragment tekstu)

The article describes a problem connected with trade receivable and shows strategies of it. Elements that have an influence on crediting policy are described as well as research results on a strategy of trade receivable management in trade corporations in Podkarpacie. Those results showed which of the elements are the most commonly used in creating own crediting policy of customers. It also shows which of them are not in use anymore. The analysis also proved which strategy of receivable management is the most commonly used in trade corporations in the Podkarpacie area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
  2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa 2005.
  3. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2005.
  4. Karpuś P. (red.), Zarządzani finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
  5. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
  6. Szczęsny W. (red.), Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu