BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Alejziak Wiesław (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Współczesne koncepcje i wybrane modele polityki turystycznej
Contemporary Concepts and Selected Models of Tourist Policy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 50, s. 43-53, rys., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca
Keyword
Globalizacja, Decentralizacja, Polityka turystyczna
Globalization, Decentralization, Tourism policy
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania była analiza wybranych modeli planowania turystycznego oraz polityki turystycznej uwzględniająca obserwowane w ostatnim czasie zjawisko globalizacji i decentralizacji. (fragment tekstu)

For several decades tourism has constituted an interesting subject for national governments in most countries around the world. In many countries tourism is also an essential component of policy that is implemented on various administrative levels of country management. By now scientists have elaborated specific theories and general concepts which facilitate the process of tourism planning and tourism management. Briefly it is called tourist policy. The main goal of this article is the analysis of selected models of tourist planning and tourist policy with a particular focus on two basic trends which are observed in its accomplishment at the beginning of the 21st century: globalization and decentralization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Alejziak W., Globalizacja i decentralizacja jako kierunki rozwoju polityki turystycznej w XXI wieku, "Nowe Problemy Turystyki" 2008 nr 1.
 2. Alejziak W., Międzynarodowa polityka turystyczna - utopia, alternatywa, czy konieczność?, [w:] Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji w Europie. Euroregionalizacja - konkurencyjność - marketing, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1074, AE, Wrocław 2004.
 3. Alejziak W., Przemysł turystyczny - przyczynek do dyskusji na temat zasadności używania, definicji oraz zakresu znaczeniowego pojęcia, [w:] Przemysł turystyczny, red. A. Szwichtenberg, E. Dziegieć, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2000.
 4. Alejziak W., Polityka turystyczna, [w:] Nauki o turystyce, część II, red. R. Winiarski, Studia i Monografie nr 7, AWF, Kraków 2003.
 5. Alejziak W., Tourism policy in the 21st century, [w:] Climate change and tourism: reality and fiction, red. J. Jafari, E. Fayos-Sola, UNWTO, Madrid (w druku).
 6. Alejziak W., Marciniec T., Szczechowicz B., Szumilak J., Współczesne koncepcje i modele polityki turystycznej, raport z projektu badawczego (maszynopis powielony), AWF, Kraków 2007.
 7. Burns P.M., Tourism planning. A third way?, "Annals of Tourism Research" 2003 no 1.
 8. Church A., Ball R., Bull Ch., Tyler D., Public policy engagement with British tourism: the national, local and the European Union, "Tourism Geographies" 2000 no 3.
 9. Edgell D.L., Model national tourism policy, Washington D.C. 1990.
 10. Elliot J., Tourism. Politics and public sector management, Routledge, London 1997.
 11. Future trends in tourism - executive summary, Ptesentation Handout by Karl Obermair AIT, Stockholm 1998.
 12. Goeldner Ch.R., Ritchie B.J.R., Tourism, principles, practices, philosophies. Tenth edition, John Viley & Sons, New Jersey 2006.
 13. Hall C, M., Jeninks J., Tourism and public policy, Routledge, London 1995.
 14. Jefferies D., Governments and tourism, Butterworth/Heinemann, Oxford 2001.
 15. Matthews H.G., International tourism. A political and social analysis, Schenkman Publishing Company, Cambridge, Massachusetts 1978.
 16. Mill R.Ch., Morrison A.M., The tourism system. Third edition, Kendaal/Hunt Publishing Company, Prentice-Hall, Dubuque, Iowa 1998.
 17. Narodowa Organizacja Turystyczna w Polsce, [w:] Marketing w turystyce, red. T. Burzyński, AVSI, Instytut Turystyki, Kraków 1999.
 18. National and regional tourism planning: methodologies and case studies, red. E. Inskeep, WTO, Routledge, London 1994.
 19. Richards G., Politics of national tourism policy in Britain, "Leisure Studies" 1995 no 3.
 20. Trendy w rozwoju struktur krajowych agencji turystycznych w Europie i ich wpływ na organizację turystyki w Europie, raport dla Europejskiej Komisji Turystycznej, [w:] Biuletyn Informacyjny Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa 1998.
 21. Tourism and the European Union: a practical guide. UE funding. Other support; EU policy and tourism, European Commission DG XXIII - Tourism Unit, Brussels 1996.
 22. Tourism: 2020 vision. A new forecast, Executive Summary, WTO, Madrid 1998.
 23. Travel and tourism's economic perspective - a special report from The World Travel & Tourism Council, WT&TC, 1995.
 24. Wodejko S., Ruch przyjazdowy z zachodu do wybranych państw socjalistycznych jako wyraz luki na europejskim rynku turystycznym, Monografie i Opracowania nr 288, SGPiS, Warszawa 1989.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu