BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Jerzy (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Czy analogie mogą być źródłem rozwoju nauk zarządzania
Can Analogies Be a Sources of Progress of Management Sciences?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1014, s. 134-142, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : między teorią a praktyką
Keyword
Rozwój nauki, Zarządzanie, Teorie zarządzania
Development of science, Management, Management theories
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych charakterystyk podejścia opartego na wnioskowaniu przez analogię, jego miejsca wśród metod naukowych oraz przykładów wykorzystania wnioskowania przez analogię w naukach zarządzania. (fragment tekstu)

The main purpose of presented paper is showing the possibilities to concluding by analogies as scientific method specifically as method of discovering solutions having science's attributes in management sciences. There are included different analogy definitions and views and its role in science methodology also there are some examples of concluding by analogies in solving theoretical and empirical problems in management science. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biela A., Psychologiczne podstawy wnioskowania przez analogię, PWN, Warszawa 1981.
 2. Chlewiński Z., Falkowski A., Francuz P., Wnioskowanie przez analogię w procesach kategoryzacji, TN KUL, Lublin 1995.
 3. Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1986.
 4. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
 5. Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
 6. Lakatos I., Pisma z filozofii nauk empirycznych, PWN, Warszawa 1995.
 7. Morgan G., Metafory organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 8. Nęcka E., Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
 9. Niemczyk J., Analogie w naukach zarządzania, "Organizacja i Kierowanie" 2002 nr 3.
 10. Popper K., Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 1977.
 11. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 1981.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu