BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jerzak Leszek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie), Czechowski Paweł (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Rozwój turystyki przyrodniczej na przykładzie bocianiej wioski Kłopot
Promotion of the Eco-Touristic - Case From Storks' Village in Klopot
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 50, s. 241-245, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca
Keyword
Rozwój turystyki, Promocja walorów regionu, Studium przypadku
Tourism development, Promotion of region value, Case study
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych w rozwoju turystyki na przykładzie bocianiej wioski Kłopot (gmina Cybinka, województwo lubuskie). (fragment tekstu)

The article describes the case of co-operation between NGO and district authorities concerning the protection of nature and the development of "soft" tourism. The white stork colony in village Klopot (district Cybinka, Poland) is a great tourist attraction. In 2003 the Museum of White Stork was built and now it is a centre for nature and tourist information. Growing number of tourists has an impact on the increasing number of new farm tourism in this region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jerzak L., Muzeum Bociana Białego otwarte, "Przyroda Polska" 2003 nr 5.
  2. Jerzak L., Neues Storchenmuseum in Kłopot, Oder-Rundbrief, 2003.
  3. Jerzak L., Turystyka przyrodnicza szansą dla terenów dotychczas nieatrakcyjnych -przykład Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, [w:] Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie, AWF, Kraków, WSIiZ, Rzeszów 2005.
  4. Pullin A.C., Naukowe podstawy ochrony przyrody, PWN, Warszawa 2004.
  5. Radkiewicz J., Brutkolonien des Weissstorches der an mittleren Oder, "Der Falke" 1981 nr 11, s. 383-385.
  6. Tourism and environment, Council of Europe, Strasbourg 1997.
  7. Zaręba D., Ekoturystyka - wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu