BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wajda-Lichy Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przyczyny eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej
Source
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 7, 194 s., rys., tab., aneks, bibliogr. s. 182-190
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Polityka pieniężna, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Euro, Przegląd literatury, Eurosceptycyzm
Economic and Monetary Union (EMU), Monetary policy, Economic and political integration of Europe, Euro, Literature review, Euroscepticism
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Celem niniejszej rozprawy jest wszechstronna analiza przyczyn, które skłoniły jedną z największych gospodarek świata - Wielką Brytanię , do podjęcia decyzji o przystąpieniu do UGW, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty makroekonomiczne. Badania będą się koncentrowały na problemie wyboru optymalnego systemu walutowego, który w głównej mierze dotyczy dylematu: czy prowadzić autonomiczną, czy wspólną z innymi państwami politykę kursową. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alosma A., Summers L.H. [1993], Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence, "Journal of Money, Credit and Banking", nr 2.
 2. Appleyard D.R., Field A.J. [1995], International Economics. Payments, Exchange Rates and Macro Policy, IRWIN, Chicago.
 3. Ardy V. [1990], Choice of Exchange Rates Regimes for a Smaller Economy: a Survey of Some Key Issues [w:] V. Ardy, P. De Grauwe, Choosing an Exchange Regime, IMF, Washington.
 4. Artis M., Mizen P., Kontolemis Z. [ 1998], Inflation Targeting: What Can The ECB Learn from the Recent Experience of the Bank of England?, "The Economic Journal", nr 108.
 5. Artis M.J., Zhang W. [1999a], Euther Evidence on the International Business Cycle and the ERM: Is There a European Business Cycle?, "Oxford Economic Papers", nr 51.
 6. Artis M.J., Zhang W. [1999b], The Nature of Shocks in Europe and in Germany, "Econo-mica", nr 64.
 7. Bacchetta P., Wincoop E. [2000], Does Exchange-Rate Stability Uncrease Trade and Wealth?, "American Economic Review", nr 12.
 8. Ball L. [1999|, Policy Rules for Open Economies [w:] Monetary Policy Rules, red. .1. Taylor, University Chicago Press.
 9. Ballabriga F, Sebestián M., Valles J. [ 1999], European Asymmetries, "Journal of International Economics", nr 48.
 10. Bank Anglii [2005], dane statystyczne dotyczące poziomu kursu funta dostępne na stronie: www.bankofcngland.co.uk/mfsd, dostęp: 2005.
 11. Bank Anglii [2000], Monetary Policy Commitee Report on The Transmission Mechanism of Monetary Policy, http//:wvvw.bankofengland.co.uk, dostęp: 2003.
 12. Bank Anglii [2002], Monetary and Financial Statistics 2002.
 13. Baliño T, Bennet A., Borcnsztein E. [ 1999], Monetary Policy in Dollarized Economies, IMF Occassional Paper, nr 171.
 14. Barell R., Pain N. [1998a], Choosing the Rate Again, "New Economy", nr 3.
 15. Barell R., Pain N. [1998b], Real Exchange Rates, Agglomerations, and Irrevesibilities: Macroeconomic Policy and EDI in EMU, "Oxford Review of Economic Policy", vol. 14, nr 3.
 16. Bayoumi T" Eichengreen B. [1993], Shocking Aspects of European Monetary Unification [w:] Adjustment and Growth in the European Monetary Union, red. F. Tores, F. Giavazzi, Cambridge University Press, Cambridge.
 17. Bayoumi T., Eichengreen B. [1998], Exchange Rale Volatility and Intervention: Implication of the Theory of Optimum Currency Areas, "Journal of International Economics", nr 45.
 18. Bayoumi T, Eichengreen B. [1999], Shocking Aspects of European Monetary Unification, CEPR Discution Paper, nr 643.
 19. Bayoumi T., Prasad E. [1996], Currency Unions. Economic Fluctuations and Adustments: Some New Empirical Evidence, IMF Working Paper, nr 81.
 20. Baxter M, Kouparitsas M.A. [2000], What Causes Fluctuations in the Trerms of Trade?, NBER Working Paper, nr 7462.
 21. Baxter M., Stockman A.C. [1989], Business Cycles and the Exchange-Rale Regime, "Journal of Monetary Economics", nr 23.
 22. Bean Ch. [ 1998a], The New UK Monetary Arrangements: A View from the Literature, "The Economic Journal", nr 108.
 23. Bean Ch. [1998b], Monetary Policy under EMU, "Oxford Review of Economic Policy", vol. 14, nr 3.
 24. Bcnigno G., Benigno P. [2000], Monetary Policy Rules and the Exchange Rate, Working Paper Princeton University, May, Princeton.
 25. Berg A., Borensztein E. [2000], The Choice of Exchange Rate Regime and Monetary Target in Highly Dollarized Economies, IMF Working Paper, nr 29.
 26. Bernanke B.S., Gertler M. [ 1995], Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission, "Journal of Economic Perspectives", vol. 9, nr 4.
 27. Bernanke B.S., Mishkin F.S. [1997], Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?, "Journal of Economic Perspectives", nr 2.
 28. Betts C, Devereux M.B. [1996], The Exchange Rates in a Model of Pricing to Market, "European Economic Review", nr 40.
 29. BIS [1995], Financial Structure and the Monetary Policy Transmission Mechanism, Monetary and Economic Department, Press and Communications, Bazylea.
 30. Britain & Europe [2001], red. M. Rosenbaum, Oxford University Press, Oxford.
 31. British National Statistics [2003], www.statistics.gov.uk, dostęp: 2003.
 32. Bruno M. [1993], Crises, Stabilization and Economic Reform: Therapy by Consensus, Claredon Press Oxford, Oxford.
 33. Buiter W.H. [1999a], Alice in Euroland, "Journal of Common Market Studies", nr 2.
 34. Buiter W.H. [1999b], Optimal Currency Areas: Why Does the Exchange Rate Regime Matter?, "Scottish Economic Society Annual Lecture", Edinburgh, http://www.econ. cam.ac.uk/faculty/buiter/index.htm, dostęp: 2003.
 35. Buiter W.H., Corsetti G., Pesenti P. [1998], Interpreting the ERM Crisis: Country-specific and Systemic Issues, Princeton Studies in International Finance, nr 84, Princeton University, March.
 36. Buiter W.H., Miller M. [1981], The Thatcher Experiment: The First Two Years, "Brook- ings Papers on Economic Activity", nr 2.
 37. Buiter W., Sibert A.C. [1997], Transition Issues for the European Monetary Union, NBER Working Paper, nr 6292.
 38. Burkitt B. [1997], Never Go in, "New Economy", nr 6.
 39. Calvo G.A., Reinhart CM. [2000], Fear of Folating, NBER Working Paper, nr 7993.
 40. Caves E.C., Frankcl A., Jones R.W. [1998], Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 41. Clarida R" Gali J., Gertler M. [1998], Monetary Policy Rules in Practice. Some International Evidence, "European Economic Review", nr 42.
 42. Clarke S.V.O. [1977], Exchange Rate Stabilization in the Mid-1950s: Negotiating the Tri-patrite Agreement, Princeton Studies in International Finance, nr 41.
 43. Competitive Devaluation: Toward Welfare-Based Approach [2000], G. Corsetti, P. Pesenti, N. Roubini, C. Tille, "Journal of International Economics", nr 51.
 44. Cukierman A., Edwards S., Tabellini G. [1992], Seigniorage and Political Instability, "American Economic Review", nr 3.
 45. Currie D. [2000], EMU: Threats and Opportunities for Companies and National Economics ['w:] The Impact of the Euro, red. M. Baimbridge, B. Burkitt, Ph. Whyman, MacMillan Press, London.
 46. Daveri P., Tabellini G. [2000], Unemployment and Taxes, "Economic Policy", April.
 47. Dąbrowski M. [2000], Czy w warunkach globalizacji jest miejsce na narodową politykę pieniężną, "Bank i Kredyt", lipiec-sierpień.
 48. Defining a Macroekonomic Framework of the Euro Area [2001], A. Alesina, O. Blan-chard, J. Gali, F. Giavazzi, H. Uhlig, CEPR, Monitoring ECB, March.
 49. De Grauwe P. [1994], Towards EMU without the EMS, "Economic Policy", April.
 50. De Grauwe I'. [1996], International Money, Postwar Trends and Theories, Oxford University Press, Oxford.
 51. Devereux M.B. [1997], Real Exchange Rates and Macroeconomics, ..Canadian Journal of Economics", nr 30.
 52. Devereux M.B., Engel Ch. [1998], Fixed vs. Floating Exchange Rates: How Price Setting Affects the Optimal Choice of Exchange-Rate Regime, NBER Working Paper, nr 6867.
 53. Devereux M.B., Engel Ch. [1999], The Optimal Choice of Exchange Rate Regime: Price Setting Rules and Internationalized Production, NBER Working Paper, nr 6992.
 54. Devereux M.B., Engel Ch. [2000], Monetary Policy in the Open Economy Revisited: Price Setting and Exchange Rate Flexibility, NBER Working Paper, nr 7665.
 55. Devereux M.B., Engel Ch., Tillc C. [1999], Exchange Rate Pass-Trough and the Welfare Effects of the Euro, NBER Working Paper, nr 7382.
 56. Dhar S., Holtham G. [2001], Getting from Here to There. How to Get the Right Exchange Rate for Sterling, "New Economy", vol. 8, nr 1.
 57. Dornbusch R., Faverro C, Giavazzi F. [1998 ], Immediate Challenges for the European Central Bank, "Economic Policy", April.
 58. Dornbusch R., Reynoso A. [1993], Financial Factors in Economic Development [w:] Policy Making in The Open Economy, red. R. Dornbusch, Oxford University Press, Oxford.
 59. Edwards S. [I996], Determinants of the Choice between Fixed and Flexible Exchange Rate Regimes, NBER Working Paper, nr 5756.
 60. Eichenbaum M., Evans C. [1995], Some Empirical Evidence on the Effects of Monetary Policy Shocks on Exchange Rates, "Quartely Journal of Economics", nr 110.
 61. Eichengrcen B. [1992], Should the Maastricht Treaty Be Saved?, Princeton .Studies in International Finance, nr 74, Princeton University, December.
 62. Eichengreen B. [1993], Labour Markets and European Monetary Unification [w:] Policy Issues in the Operation of Currency Unions, red. PR. Masson i M.P Taylor, Cambridge University Press, Cambridge.
 63. Eichengreen B., Masson P. [1998], Transition Strategies and Nominal Anchors on the Road to Greater Exchange-Rate Flexibility, "Princeton Essays in International Economics", nr2I3, International Economic Section, Princeton University, Princeton.
 64. Eichengreen B., Mussa M. [ 1999], Should Capital Control Be Banished?, IMF Working Paper, nr 99/78.
 65. Eichengreen B., Rose A.K., Wypłosz Ch. [1995], Speculative Attacks on Pegged Exchange Rates: An Empirical Exploration with Special Reference to The European Monetary System, NBER Working Paper, nr 4898.
 66. Eichengreen B., Wyplosz Ch. [1993], The Unstable ESM, "Brookings Papers on Economic Activity", nr 1.
 67. Elite Party Based Euroscepticism in the UK: A Case of Fractured Consensus and Asymmetrical Attitudes [2002], D. Baker, A. Gamble, D. Seavvright, N. Randall, European Consortium for Political Research, Turin.
 68. Emerson M. [I992], One Market, One Money, Oxford Economic Press, Oxford.
 69. Estrella P., Mishkin F.S. [1996], Is There a Role Monetary Aggregates in the Conduct of Monetary Policy?, NBER Working Paper, nr 5845.
 70. European Parliament [2000], Exchange Rates and Monetary Policy, Working Paper, Econ-120 EN.
 71. European Parliament [2001], Working Paper, Econ 110 EN/rev.l.
 72. Eurostat [2001], Economic Survey of Europe 2001.
 73. Eurostat [2003a], External and Intra-European Union Trade - Statistical Yearbook.
 74. Eurostat [2003b], Yearbook - The Statistical Guide to Europe.
 75. Eurostat [2004], Yearbook - The Statistical Guide to Europe.
 76. Eurostat [2005a], http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 77. Eurostat [2005b], Eurostat News. General and Regional Statistics.
 78. Farage N. [2001], From the Wistful to the Inevitable [w:] Britain & Europe, red. M Rosen- baum, Oxford University Press, Oxford.
 79. Feldstein M. [1990], Does One Market Require One Money [w:] Policy Implications of Trade and Currency Zones, Federal Reserve Bank of Kansas City, Kansas City.
 80. Feldstein M. [1992], The Case against the EMU, "The Economist", 13 June.
 81. Feldstein M. [1997], The Euro Risk, "Time", 25 January.
 82. Feldstein M. [ 1999a], Avoiding Currency Crisis, Federal Reserve Conference, Cambridge, August.
 83. Feldstein M. [1999b], The Political Economy of The European Economic and Monetary Union: Political Sources of an Economic Liability, NBER Working Paper, nr 6150.
 84. Finn M.G. [ 1999], An Equilibrium Theory of Nominal and Real Exchange Rate Comove-ment, "Journal of Monetary Economics", nr 44.
 85. Flash Eurobarometer [2002], Attitudes stir I'euro - Euro Out, EOS Gallup Europe, nr 121/3.
 86. Flood P., Marion N.P [1991], Exchange Regime Choice, IMF Working Paper, nr 91/90.
 87. Forder.1. [2001], Both Sides of the Coin, Profile Books Ltd., London.
 88. Frankel J. [ 1999], No Single Currency Regimes Is Right for All Countries or at All Times, NBER Working Paper, nr 7338.
 89. Frankel J., Rose A. [1996], Economic Structure and the Decision to Adopt a Common Currency, Center for International and Development Economics Research Working Papers C 96-073, University of California.
 90. Frankel J., Rose A. [1998], The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criterion, "The Economic Journal", nr 449, July.
 91. Friedman M. [I953], The Case of Flexible Exchange Rate [w:] International Economics and International Economic Policy: A Reader [1990], red. Ph. King, McGraw-Hill, Inc., San Francisco State University, San Francisco.
 92. Gallagher L.A. |2000], Macroeconomic Shocks under Alternative Exchange Rate Regimes: the Irish Experience, "Applied Economics", nr 32.
 93. Friedman M. [ 1997], A Case for Free Trade, Hoover Digest.
 94. Giavazzi F., Giovanini A. [1988], The Role of Exchange Rate Regime in Disinflation: Empirical Evidence from the EMS [w:] The Economics of the Renewed Integration Movement, red. F. Giavazzi, M. Miller, Micosi S., Cambridge University Press, New York.
 95. Goldberg P.K., Knetter MM. [ 1997], Goods, Prices and Exchange Rates: What Have We Learned?, "Journal of Economic Literature", vol. XXXV, September.
 96. Gripaios P. [2000], Differences in GDP per Head in GB Counties: Some Suggested Explanations, "Applied Economics", nr 32.
 97. Gros D. [1998], Exchange Shocks and Labor Mobility: How Important Are They for EMU? [w:] J. Frieden, D. Gros, E. Jones, The New Political Economy of EMU, Row-man & Littlefield, Lanham, Boulder, New York, Oxford.
 98. Gros D., Thygesen N. [ 1999], European Monetary Integration, Longman, New York.
 99. Gunning J.P. [2000], Understanding Democracy: An Indroduction to Public Choice, http//www.fortunecity.com/meltingpot.barcley/212/votehtm/cont.htm, dostęp: 2003.
 100. Hau H. [2000], Exchange Rate Determination: The Role of Tactor Price Rigidities and Nontradeables, "Journal of International Economics", nr 50.
 101. Hausman R., Panizza U" Stein E. [2001], Why Do Countries Float the Way They Float?, "Journal of Development Economics", vol. 66.
 102. Holland A., Scott A. [1998], The Determinants of UK Business Cycles, "The Economic Journal", nr 108.
 103. Houben A.C.F.J. [2000], The Evolution of Monetary Policy Strategies in Europe, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 104. IMF [1997], World Economic Outlook.
 105. IMF [1999a], Exchange Arrangements and Currency Convertibility Developments and Issues, Washington.
 106. IMF [1999b], Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, Washington.
 107. IMF [2001], Country Report, nr 01/42.
 108. Inflation Targeting [1999], B.S. Bernanke, T. Laubach, FS. Mishkin, A.S. Posen, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 109. Issing O. [2000], No Fixed Policy Rules for Monetary Policy of the ECB - An Interview with O.Issing, "Das Gespräch", February, nr 14.
 110. Jesień L. [1999], Europa w lustrze eurosceptycyzmu, Wyższa Szkoła Biznesu, National Louis University.
 111. Kenen PB. [1969], The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View [w:] Monetary Problems of the International Economy, red. R. Mundell, A.K. Swoboda, University of Chicago Press, Chicago.
 112. Kenen PB. [1995], Economic and Monetary Union in Europe: Moving Beyond Maastricht, Cambridge University Press.
 113. Knetter M. [1993], International Comparisons of Price-to-Maket Behavior, "American Economic Review", nr 83.
 114. Krugman P. [ 1987], Pricing to Market When the Exchange Rate Changes [w:] Real--Financial Linkages Among Open Economies, red. S. Arndt, J. Richardson, The MIT Press, Cambridge.
 115. Krugman P. [1989], Target Zones with Limited Reserves, NBER Working Paper, nr 2481.
 116. Krugman P. [1990], Policy Problems of a Monetary Union [w:] The European Monetary System in the 1990s, red. P. de Grauvve, L. Papademos, Harlow, Longman, London.
 117. Krugman P. [1991], Target Zones and Exchange Rale Dynamics, ..Quarterly Journal of Economics", nr 3, August.
 118. Krugman P. [1993], Lessons of Massachusetts for EMU [w:] The Transition to Economic and Monetary Union in Europe, red. F. Giavazzi, F. Torres, Cambridge University Press. New York.
 119. Krugman P. [ 1995], Curriencies and Crises, The MIT Press. Cambridge MA.
 120. Krugman P. [2001], Wracają problemy kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa.
 121. Krugman P, Obstfeld M. [2001], Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa.
 122. Layard R. [2000], Joining Europe's Currency [w:] The Impact of the Euro, red. M. Baimb-ridge, B. Burkilt, Ph. Whyman, MacMillan Press. London.
 123. Layard k. [2001], The Engine of Prosperity [w:] Britain & Europe, red. M. Rosenbaum, Oxford University Press, Oxford.
 124. Lea R. [2001], Red Tape Kills Enterprise [w:] Britain & Europe, red. M. Rosenbaum, Oxford University Press, Oxford.
 125. Lobo k., López M.C., Caralt J.S. [1999], Specialisation in Europe and Asymetrie Shocks: Potential Risks of EMU, Working Papers, nr 50, University of Barcelona, http:www. ub.es/div2/pdf/papers/50, dostęp: 2003.
 126. Lutkowski K. [1996], Międzynarodowy system walutowy, Poltex, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 127. Lutkowski K. [2002], Szybciej czy bezpieczniej. "Rzeczpospolita", 19 października.
 128. MacDonald k., Ricci L. [2001]. PPP and the Balassa Samuelson Effect: The Role of the Distribution Sector, IMF Working Paper, nr 01/38.
 129. Maclennan D., Muellbauer J.N.J, Stephens M. [I998], Asymetries in Housing and Financial Market Institutions and EMS, mimeo. Nuffield College. Oxford.
 130. MeCallum B.T., Nelson E. [1999]. Nominal Income Targeting in an Open Economy Optimizing Model, "Journal of Monetary Economics", nr 43.
 131. McCarthy .1. [1999], Pass-Through of Exchange Rales and Import Prices to Domestic Inflaation in Some Industrialised Economies, Bank for International Settlements, Working Paper, nr 79.
 132. McKinnon R. [1963], Optimum Currency Areas. "American Economic Review", nr 53.
 133. MeKinnon k. [2000], Mundell, the Euro and the World Dollar Standard, "Journal of Policy Modeling", nr 22.
 134. Meon P.G.. Rizzo J.M. [1999], The Monetary Dynamics of International Adjustment under Fixed and Flexible Exchange Rates, "Quartely Journal of Leonomies", vol. 74.
 135. Meese k., Rogoff K. [1983], Empirical Exchange Rate Models of the Seventies. Do They Fit out of Sample?, "Journal of International Economics", nr 14.
 136. Minford P. [199l]. The Supply Side Revolution in Britain. Aldershot.
 137. Mishkin F.S. [1995], Symposium on the Monetary Transmission Mechanism. ..Journal of Economic Perspectives", vol. 9, nr 4.
 138. Monacclli T. [2000], Into the Mussa Puzzle: Monetary Policy Regimes and the Real Exchange Rate in a Small Open Economy. Boston College. Working Papers in Economics, nr437, Boston.
 139. Monetary Policy Rules [1999], red. J.B. Taylor, Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
 140. Monks J. [2001], Standing up to the Multinationals [w:] Britain & Europe, red. M. Rosenbaum. Oxford University Press. Oxford.
 141. MORI [1998], EMU - Shift in Sentiment, http//vwv.mori.com/polls/1998/, dostęp: 2003.
 142. MORI [1999], Atitudes Towards EMU. Research Study for CBI, http//www.mori.com.cbi, dostęp: 2003.
 143. MORI [2001], Attitudes to Europe in Great Britain, http/www.mori.com/polls/, dostęp: 2003.
 144. MORI [2002], Euro-Referendum? Not in the Life of This Parliament, http/www.mori. com/, dostęp: 2002.
 145. MORI [2004], Public Attitudes Towards Europe and The Euro, http/www.mori.com/ polls/, dostęp: 2004.
 146. MORI [2005], Financial Services and Schroder Salomon Smith Barney, Sterling Weekly - EMU. Economic and Market Analysis, http://www.mori.com/polls/2005. dostęp: 2005.
 147. Mundell R.A. [1961], A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Review", nr 51.
 148. Mundell R.A. [ 1968], International Economics, New York, Macmillan, chapters 17-18.
 149. Mussa M. [1979], Macroeconomic Interdependence and the Exchange Rate Regime [w:] International Economic Policy: Theory and Evidence, red. R. Dornbusch, J. Frankel, John Hopkins University Press, Baltimore.
 150. National Statistics [2002], UK Output, Income and Expenditure, August, Office for National Statistics (ONS), London.
 151. Nickell S. [2002], House Prices, Household Debt and Monetary Policy, Bank of England Monetary Policy Committee, December.
 152. Obstfeld M., Peri G. [1998], Asymmetric Shocks. Regional Non-adjustment and Fiscal Policy, "Economic Policy", April.
 153. Obstfeld M., Rogoff K. [1995], Mirage of Fixed Exchange Rates, "Journal of Economic Perspectives", nr 4.
 154. Obstfeld M., Rogoff K. [2000a], The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause?, NBER Working Paper, nr 7777.
 155. Obstfeld M., Rogoff K. [2000b], New Directions for Stochastic Open Economy Models, "Journal of International Economics", nr 50.
 156. OECD [2000, 2001, 2002, 2004], World Economic Outlook, www.oecd.org.
 157. OECD [2003], Main Economic Indicators, January, http//:wvvw.oecd.org, dostęp: 2003.
 158. Padoa-Schioppa T. [1994], The Road to Monetary Union in Europe, Oxford, Clarendon.
 159. Mishkin ES. [1995], Symposium on the Monetary Transmissin Mechanism, "Journal of Economic Perspectives", nr 4.
 160. Pietrzak E. [1984], Funt sterling we współczesnym międzynarodowym systemic walutowym, Zeszyty Naukowe, Rozprawy i Monografie, nr 55, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 161. Pilkington C. [2001 ], Britain in the European Union Today, Manchaster University Press, Manchaster, New York.
 162. Poirson H. [2001], How Do Countries Choose Their Exchange Rate Regime?, IMF Working Paper, nr 01/46.
 163. Reeds S. [2001], Dylemat premiera Blaira, "Business Week", sierpień.
 164. Rogers J.H. [1999], Monetary Shocks and Real Exchange Rates, "Journal of International Economics", nr 49.
 165. Rogoff K. [1985], Can International Macroeconomic Policy Coordination Be Coulerpro-ductive, "Journal of International Economics", nr 18.
 166. Rogoff K. [1996], Purchasing Power Parity Puzzle, "Journal of Economic Literature", nr 34.
 167. Romer D. [2000]. Keynesian Macroeconomics without the LM Curve, "Journal of Economic Perspectives", vol. 14, nr 2.
 168. Rose A. [2000]. One Money, One Market: the Effect of Common Currencies on Trade, "Economic Policy", April.
 169. Sinn H.W, Feist H. [1997], Eurowinners and Eurolosers: The Distribution of Seigniorage Wealth in EMU, NBER Working Paper, nr 6072.
 170. Sławiński A. [2001], Kryzysy walutowe a kierunki reformy międzynarodowego systemu finansowego, referat wygłoszony 26 kwietnia 2001 r. na konferencji "Czy Polsce grozi kryzys walutowy", AE w Krakowie.
 171. Smith J.C. [2000], Nominal Wage Rigidity in the United Kingdom. "The Economic Journal", nr 110.
 172. Soderlind P. [2000]. Market Expectations in the UK before and after the ERM Crisis. "Economica*", nr 67.
 173. Standard Eurobarometer [2001], Komisja Europejska, nr 56.
 174. Standard Eurobarometer [2005], Komisja Europejska, nr 63.
 175. Svensson L.E.O. [1992], An Interpretation of Recent Research on Exchange Target Zones. "Journal of Economy Perspectives", nr 4.
 176. Svensson L.E.O. [ 1994]. Fixed Exchange Rates as a Means to Price Stability: What Have We Learned?, ..European Economic Review", nr 38.
 177. Svensson L.E.O. [1997]. Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets. "European Economic Review"', nr 6.
 178. Svensson L.E.O. [1998]. Inflation Targeting as a Monetary Policy Rule, NBER Working Paper, nr6790.
 179. Svensson L.E.O. [2000a], Open Economy Inflation Targeting, "Journal of International Economy", nr 50.
 180. Svensson L.E.O. [2000b], The First Year of the Eurosxstem: Inflation Targeting or Not?. NBER Working Paper. Nr 7598 March.
 181. Taggart P., Szczerbiak A. [2001], Crossing Europe: Patterns of Contemporary I'arty- -Based Euroscepticismin FU Member States and the Candidate States of Central and Eastern Europe, American Political Science Association, http/www.apsanel.org, dostęp: 2002.
 182. Tatarkiewicz W. [1958], Historia filozofii, t. I, PWN, Warszawa.
 183. Taylor J.B. [1993], Discretion versus Policy Rules in Practice, Carnegie-Rochester (inference Series on Public Policy, nr 39.
 184. Taylor J.B. [1995], The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework. "Journal of Economic Prespectives". nr 4.
 185. Taylor J.B. [ 1999], The Robustness and Efficiency of Monetary Policy Rules as Guidelines for Interest Rate Setting by the European Central Bank, "Journal of Monetary Economics", nr 43.
 186. Taylor J.B. [2000], The Role of The Exchange Rale in Monetary Policy Rules, mimeo Stanford University.
 187. Temperton P. [2001], The UK & The Euro, John Wiley & Sons, New York.
 188. The Economics of the European Union [1997], red. M. Artis, N. Lee. Oxford University Press.
 189. "The Economist" [2000a], Blair's Plan for Europe. 18 February.
 190. "The Economist" [2000b], Britain: Sunshine, with a Chance of Shower, 8 July.
 191. "The Economist" [2001a], Towards the Unknown Region, 10 May.
 192. "The Economist" [2001c], Tony's Big Ambitions, 7 June.
 193. "The Economist" [2003], Consumer Debt Too High, 23 January.
 194. "The Guardian" [2000], Trade Unions and the Single Currency, 6 May.
 195. Tille C. [2000], Beggar-thy-neighbor or "Beggar-thyself"? The Income Effect of Exchange Rate Fluctuations, Federal Reserve Bank of' New York, September.
 196. Wajda-Lichy M. [2003], Przyczyny eurosceptycyzmu Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej, praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków.
 197. Walsh CE. [1995], Optimal Contracts for Central Bankers, "American Economic Review", vol. 80.
 198. Weerapana A. [2000], The Performance of Simple Monetary Policy Rules in a Large Open Economy, Wellesley College Working Paper, May.
 199. Wielki protest farmerów [2002], wywiad z Benem Gillem, "Rzeczpospolita", nr 222.
 200. Williamson J. [1987]. Exchange Rate Management: The Role of Target Zones, "American Economic Review", nr 2.
 201. Wojtyna A. [1992], Thatcheryzm - brytyjska wersja neoliberalnej strategii gospodarczej [w:] Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych, red. M. Belka, Ossolineum -INEPAN, Warszawa.
 202. Wojtyna A. [1998], Szkice o niezależności banku centralnego, PWN, Warszawa-Kraków. World Economic and Financial Surveys [1997], IMF, Washington, October.
 203. World Economic Outlook [1997], IMF, October. Washington.
 204. Wren-Lewis S. [2001], The Economics of EMU. A Simple Guide to the Pros and Cons., "New Economy", vol. 8, nr 1.
 205. Wypłosz Ch. [1983], The Exchange and Interest Rate Term Structure under Risk Aversion and Rational Expectations, "Journal of International Economics", nr 14.
 206. Wynne M.A., Koo J. [2000], Business Cycles under Monetary Union: A Comparison of the EU and US, "Economica", nr 67.
 207. Zeile W.J. [1999], Foreign Direct Investment in the United States, "Survey of Current Business", nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1898-6439
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu