BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimowski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Narzędzia rynku ubezpieczeniowego i instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem pogodowym : ubezpieczenia indeksowe i pogodowe instrumenty pochodne
Insurance and Derivatives Markets Instruments in Weather Risk Management : Index Insurance and Weather Derivatives
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 243-250, tab.
Keyword
Klęski żywiołowe, Ryzyko pogodowe, Instrumenty pochodne, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia od klęsk żywiołowych
Natural disaster, Weather risk, Derivatives, Insurances, Natural disasters insurance
Note
summ.
Abstract
Celem tego artykułu jest zasygnalizowanie zalet i wad nowoczesnych produktów finansowo-ubezpieczeniowych jako narzędzi zarządzania ryzykiem pogodowym. W pierwszej części artykułu zdefiniowane zostaną pojęcia pogody, klimatu i ryzyka pogodowego. Część druga poświęcona będzie prezentacji produktów indeksowych na tle klasycznych ubezpieczeń. W ostatniej części autor skupi się na podstawowych rodzajach produktów indeksowych oferowanych przez rynki ubezpieczeniowe i instrumentów pochodnych. (fragment tekstu)

The aim of this article is to signal advantages and disadvantages of modern insurance and financial products as vehicles of weather risk management. In the first part a definition of weather, climate and weather risk is made. In this part weather risk is also divided into three categories: catastrophic risk, non-catastrophic risk and everyday weather risk. The second part is devoted to presentation of index products in comparison to traditional insurance, and to description of possibilities of utilization of these products in risk management. Finally, the author focuses on basic types of index products offered by insurance and derivatives markets: weather index insurance and weather derivatives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Caifa F., Weather Note Securitisation, w: Climate Risk and the Weather Market. Financial Risk Management with Weather Hedges, red. R. S. Dischel, Risk Books, London 2002.
  2. Edrich C., Weather Risk management, "Journal of Financial Regulation and Compliance" 12003, Vol. 11, No. 2, Henry Stewart Publications, s. 165.
  3. Golden L.L, Wang M., Yang C., Handling Weather Related Risk Throughout the Financial Markets: Considerations of Credit Risk, Basis Risk, and Hedging, "The Journal of Risk and Insurance" 2007, Vol. 74, No. 2, s. 322.
  4. http://quotationsbook.com/ quote/ 41294/.
  5. http://www.imgw.pl.
  6. Lorenz E.N., Atmospheric Predictability Experiments with a Large Numerical Model, Tellus 1982, 34, s. 505-513.
  7. Met Office, The Costs of Weather, 2001, http://metoffice.com.
  8. Muller A., Grandi M., Weather Derivatives: A Risk Management Tool for Weather-sensitive Industries, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 25, No. 2, Blackwell Publishers, Oxford, 2000, s. 273.
  9. Ruck T., Hedging Precipitation Risk, w: Climate Risk and the Weather Market. Financial Risk Management with Weather Hedges, R.S. Dischel, Risk Books, London, 2002, s. 43.
  10. Vaughan E.J., Risk Management, J. Wiley, New York 1997, s. 8.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu