BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerny Małgorzata (Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu)
Title
Warianty powiązań prawnych pomiędzy brokerem a jego klientem i zakładem ubezpieczeń
Variants of Legal Connections between an Insurance Broker, a Client and an Insurance Company
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 299-306
Keyword
Ubezpieczenia, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Działalność ubezpieczeniowa, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Broker, Regulacje prawne, Prawo ubezpieczeniowe
Insurances, Insurance company, Insurance activity, Insurance intermediation, Broker, Legal regulations, Insurance law
Note
summ.
Abstract
Omówiono relacje pomiędzy brokerem, jego klientami i firmami ubezpieczeniowymi w kontekście polskiego prawa ubezpieczeniowego. Szczegółowej analizie poddano stanowisko brokera ubezpieczeniowego, pełniącego z jednej strony funkcję pełnomocnika, a z drugiej pośrednika.

The article looks at the relations between brokers, their clients and insurance companies from the legal perspective following the changes in the Polish insurance law. Although the main focus is given to the most recent regulations, the question of admissibility and inadmissibility of some of the relations between the aforementioned entities is also analyzed extensively in the context of the regulations dating back as far as 1990, the year that marks the beginning of the modern, deregulated insurance market in Poland. Some references to the pre-war insurance regulations are made in order to highlight incoherence and inconsistency of the legislative measures implemented over the last several years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kowalewski E., Makler ubezpieczeniowy, Broker, TNOiK, Bydgoszcz 1991, s. 19 i n.
  2. Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń 2002, s. 308 .
  3. Kowalewski E., Serwach M., Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego, "Prawo Asekuracyjne" 2008, nr 2, s. 6.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu