BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Damian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Istota pożyczek społecznościowych w ich nowoczesnym wydaniu
The Essence of Social Lending in Its Modern Edition
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 187-194, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Pożyczki, Źródła finansowania, Inwestycje, Pożyczki społecznościowe
Loans, Source of financing, Investment, Social lending
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę funkcjonowania pożyczek społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem tych realizowanych za pomocą platform internetowych. Autor ukazał główne zalety i wady pożyczek społecznościowych w kontekście alternatywnych produktów oferowanych przez system bankowy. Zwrócono również uwagę na ryzyko towarzyszące tego typu transakcjom. Zaprezentowane zostały także pionierskie serwisy social lending na świecie oraz w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The paper presents characteristics of social lending (with special attention to its online activity). The author discusses the main advantages and disadvantages of social lending in comparison to such traditional banking products as bank loans and deposits. The readers' attention was drawn to sorts of risk involved in these transactions. Some of the first online platforms in the world's and Polish market were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beilo D.T., From Mutual Aid to the Welfare State: Fraternal Societies and Social Services, 1890--/967, The University of North Caroline Press, 2000.
  2. Gorsky M, The growth and distribution of English Friendly Societies in the early nineteenth century, "Economic History Review" 1998, LI, 3, s. 489-511.
  3. Hulme M.К., Wright M., Internet Based Social Lending: Past, Present and Future, Social Futures Observatory Paper, 2006.
  4. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, DzU z 2004 r. nr 142, poz. 1514, z późn. zm.
  5. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.
  6. http://blog.flnnovation.pl.
  7. www.finansowo.pl.
  8. www.kokos.pl.
  9. www.monetto.pl.
  10. www.zopa.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu