BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurkiewicz Robert (Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Chorzów), Wójcik-Jurkiewicz Magdalena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność sprawozdań finansowych
Responsibility of Chief Executive and Reliability of Financial Reports
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 633-642, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Odpowiedzialność, Wiarygodność sprawozdania finansowego, Źródła informacji
Responsibility, Reliability of financial report, Information source
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy odpowiedzialność osób zarządzających ma wpływ na wiarygodność sprawozdań finansowych? Wiarygodność sprawozdań finansowych jest zdefiniowana zarówno w polskich jak i międzynarodowych przepisach prawa. Odpowiedzialność osób zarządzających najwyższego szczebla i wiarygodność sprawozdań finansowych mają istotne znaczenia dla Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych. (abstrakt oryginalny)

The article is tried to answer for a questions of responsibility of chief executive and if it is necessary to reliability of financial reports? Reliability of financial statements is definited in polish and international standards. Responsibility of chief executive and reliability of financial reports are very important for International Financial Reporting Standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C. H. Beck, Warszawa 2006;
 2. Kamela-Sowińśka A., Polska rachunkowość w perspektywie globalizacji. "Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich" 2002, nr 8;
 3. Kodeks etyki zawodowych księgowych, Międzynarodowa Federacja Księgowych/IFAC/. Publikacja w: Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej 2005;
 4. Luty Z., Dylematy zawodu księgowego, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Zarząd Główny, Warszawa 2007;
 5. Fazlagić A., Raporty kapitału intelektualnego, "Controlling i rachunkowość zarządcza" nr 1/2005;
 6. Messner Z., Funkcje współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Numer Specjalny - 51, Warszawa 1999;
 7. Micherda B , Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006;
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej /MSSF/, SKwP, Warszawa 2004;
 9. Pfaff J., Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2007;
 10. Rowińska M., Wartość godziwa jako kategoria wyceny, Materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 60-lecia Katedry Rachunkowości, Kocierz maj 2008;
 11. Wójcik-Jurkiewicz M., Dostosowanie polskich przepisów prawa rachunkowości do uregulowań międzynarodowych w zakresie sprawozdań finansowych, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Praca zborowa pod red. B. Michcrdy, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003;
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu