BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Sprawozdanie o kapitale intelektualnym - narzędzie zarządzania wartością w przedsiębiorstwie
Intellectual Capital Report - Tool of Managing the Enterprise's Value
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 621-631, schematy, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Narzędzia zarządzania, Zarządzanie przez wartość, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Intellectual capital, Management tools, Management by value, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praktyka pokazuje, iż obowiązujące standardy sprawozdawczości finansowej nie nadążą za nowymi sposobami tworzenia i urzeczywistniania wartości przedsiębiorstw. Lukę w tym zakresie próbuje się wypełnić, opracowując modele sprawozdań o kapitale intelektualnym, wychodzących poza ramy sprawozdawczości finansowej. Przykładem takiej inicjatywy, jest wdrażanie Bilansu Wartości Niematerialnych (InCaS), raportu, który stanowi narzędzie do opisu i rozwoju kapitału intelektualnego w organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki raportowania kapitału intelektualnego w aspekcie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. (skrócony abstrakt oryginalny)

The practical realization of orientation on the increase of enterprise's value encounters numerous obstacles, among others we should name the lack nowadays of proper tools, which would allow identification and measurement of the value generators. It applies primarily to intellectual capital components, which are recognized as the main creator of the enterprise's market value. Without a doubt such a tool is a intellectual capital report, which takes into consideration a deeper and wider perspective of the enterprise than financial report. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Analyzing Intellectual Capital Statements.(2003), Danish Ministry of Science Technology and Innovation, Copenhagen.
 2. Boniecki M. (2005), Kapitał intelektualny w rachunkowości, "Problemy rachunkowości" nr 3.
 3. Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M. (2001), Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce. WIG-Press, Warszawa.
 4. Copeland T., Koller T, Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, Wig-Press, Warszawa.
 5. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Karków.
 6. Lev B., Zarowin P. (1999), The boundaries of Financial reporting and How to Extend Them, "Journal of Accounting Research" no 37 (2).
 7. Marcinkowska M. (2006), Raportowanie wartości spółki dla inwestorów, w: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Panfil M. (Reed.), Szablewski A., Poltext, Warszawa.
 8. Marcinkowska M. (2006), Sprawozdanie na temat kapitału intelektualnego, w Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Zarzecki D. (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 9. Micherda B. (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 10. Roslender R., Dyson J. (1992), Accounting for the Worth of Employees. A new Look at on Old Problem, "British Accounting Review" no 24.
 11. Skrzypek E. (2000), Zarządzanie wiedza i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w: Zarządzanie wiedzą i procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa, Borowiecki R. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 12. Stewart T. (1998), Intellectual capital, Biddies Ltd., Buildford and Kings, Lynn.
 13. Strojny M. (2000), Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd organizacji" nr 7-8.
 14. Sveiby K.E., The Invisible Balance Sweet: Key indicators for accounting, control land valuation of how - know companies, www.sveiby.com.au).
 15. Wallman S. (1996), The future of accounting and financial reporting. Part II. The colonized approach, "Accounting Horizons", no 3
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu