BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzec Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Budowanie zaufania jako element zarządzania kapitałem klienta w zakładach ubezpieczeniowych
Confidence Building as Factor of Insurers' Customer Capital Management
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 411-424, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zaufanie społeczne, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Kapitał, Klient, Kapitał klienta, Budowanie zaufania
Social trust, Insurance company, Capital, Customer, Customer capital, Confidence building
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano zaufanie do zakładów ubezpieczeniowych jako elementu tworzącego kapitał klienta. Zaufanie można rozpatrywać jako zaufanie do konkretnej firmy, produktu lub jako zaufanie do sektora ubezpieczeniowego. Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą budować zaufanie na wszystkich trzech płaszczyznach. Zaufanie jest trudno mierzalnym, często zaniedbywanym, ale niezbędnym warunkiem sprawnego przebiegu procesów gospodarczych. (skrócony abstrakt oryginalny)

Analysis of dependencies between customer capital and confidence building in insurance sector. The article shows trust as an element of customer capital. Insurers build confidence using: insurance awareness and management of customer relationship, reputation and products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Coleman J.S. "Social Capital In the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology , Vol. 94,
  2. Diagnoza społeczna 2007 , s. 171 i dalsze; www.diagnoza.com.
  3. Dobiegała-Korona B., Doligarski T., Korona B.: Konkurowanie o klienta e-marketingiem", Difin, 2004.
  4. Dobiegała-Korona B.: Budowa i wzrost kapitału klienta" CEO: Magazyn Top Menadżerów.
  5. Drucker P.F.: Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, 2002.
  6. Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, Wydawnictwo PWN.
  7. Kotler P.: Marketing" Rebis Sp. Z o.o., 2005.
  8. Lake N.: Planowanie strategiczne w firmie, Helion, s. 32.
  9. Sztompka P. " Zaufanie fundament społeczeństwa, Znak Kraków 2007.
  10. Sztompka P. "Socjologia. Kultura zaufania" Znak, Kraków 2002.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu