BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mataśka Kamila (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wybrane problemy finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
Chosen Problems of Financing Projects of Public-Private Partnership
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 191-198, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Keyword
Finansowanie inwestycji, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Investment financing, Public-Private Partnerships (PPP)
Note
summ.
Abstract
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) staje się coraz częściej stosowaną formą zarządzania realizacją zadań publicznych. Jest cenione ze względu na możliwość łączenia publicznych i prywatnych środków do realizacji zadań publicznych. W artykule przedstawiono istotę finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wybrane problemy finansowania PPP.

Public-private partnership (PPP) is becoming an ever-more frequently applied form of public task completion management. It is valued for its possibility to join public and private capitals. Properly drafted PPP contracts ensure profits for private partners (and guarantee high efficiency of accomplished public tasks, which is not the case when run by public entities) and increase commitment or private entities in the communal sector activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.Pl, Warszawa 2005.
  2. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przestanki, możliwości, bariery, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.Pl, Warszawa 2003.
  3. Glapa A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
  4. Korbus B.P., Strawinski M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
  5. Sochacka-Krysiak H., Małkowska R., Usługi społeczne w gminie, [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
  6. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
  7. Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
  8. Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu