BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Deresz Agnieszka (Urząd Skarbowy w Siedlcach)
Title
Efektywność gospodarcza a sprawiedliwość podatkowa proporcjonalnego i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych
Economic Effectiveness and Tax Justice of Proportionate and Progressive Taxation on Individual Income
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 2, s. 244-251, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Keyword
Podatki, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek progresywny
Taxes, Individual income tax, Progressive tax
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono konsekwencje proporcjonalnego i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych dla efektywności gospodarki. Pokazano sprawiedliwość proporcjonalnego i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych.

This study focuses on progressive and proportionate income tax imposed on individual taxpayers taking into account its effectiveness and justice. The assessment is based on a theoretical approach. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000
  2. Gilowska Z., Podatek liniowy i sprawiedliwość społeczna, „Rzeczpospolita" z 25.06.2003.
  3. Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1998, s. 394.
  4. Monteskiusz, O duchu praw, Zielona Sowa 2003.
  5. Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T., Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa 2004.
  6. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t.1, PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu