BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Reichel Marek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Title
Innowacyjność polskich regionów. Przemiany w latach 1999-2006
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 8, s. 177-191, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój regionalny, Innowacyjność regionu, Województwo
Social economic development, Regional development, Regional innovation, Voivodship
Note
summ.
Abstract
Autor podejmuje próbę oceny potencjału innowacyjnego regionów w Polsce w układzie dynamicznym, tj. w latach 1999-2006. Rok 1999 był pierwszym rokiem funkcjonowania „nowych” 16 województw, natomiast dane z 2006 r. były ostatnimi, jakie udało się uzyskać w momencie przystąpienia do badań. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Regionalnych, 1999-2006.
  2. Kudłacz Т., Szymla Z., Reichel M., Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce, Badania statutowe AE w Krakowie, maszynopis, Kraków 2001.
  3. Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  4. Reichel M., Potencjał innowacyjny Polski Południowo-Wschodniej w strukturach subregionalnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006.
  5. Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa, za lata 2000-2007.
  6. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  7. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
  8. Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku, Program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 lipca 2000 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu