BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmach Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zastosowanie modelu wektorowej autoregresji do prognozowania kursu walutowego
An Application of the Vector Autoregression Model to Exchange Rate Forecasting
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (25), 2009, nr 65, s. 199-212, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zastosowanie metod ilościowych
Keyword
Kurs walutowy, Prognozowanie, Model wektorowej autoregresji, Prognozowanie kursów walut
Exchange rates, Forecasting, Vector Autoregression Model (VAR), Exchange rates forecasting
Note
summ., streszcz.
Abstract
Prognozowanie kursów walutowych należy do trudnych, a jednocześnie bardzo ważnych zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych. W artykule podjęto próbę opracowania prognoz kursu walutowego EUR/PLN na podstawie dynamicznego modelu wektorowej autoregresji. Uzyskane wyniki przemawiają na rzecz aprecjacji polskiej waluty w stosunku do euro w przyjętym okresie prognozy. (abstrakt oryginalny)

Exchange rate forecasting belongs to the most difficult and, at the same time, the most important economic questions. In this paper we estimate and examine dynamic vector autoregression model in order to calculate exchange rate forecasts for EUR/PLN rate. The results of empirical analysis indicate that one can expect an appreciation of Polish currency in the nearest future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzeszczyński J., Kelm R., Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa 2002.
  2. Charemza W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
  3. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. Clements M., Hendry D., Forecasting in cointegrated systems, “Journal of Applied Econometrics” 1995, vol. 10, s. 127-146.
  5. Dickey D.A., Fuller W.A., Distribution of the estimators for autoregressive time series with unit root, “Journal of the American Statistical Association” 1979, vol. 74, s. 427-431.
  6. Engle R., Yoo B., Forecasting and testing in co-integrated systems, “Journal of Econometrics 1987”, vol. 35(1), s. 143-159.
  7. Faust J., Leeper E., When do long-run identifying restrictions give reliable results, “Journal of Business and Economic Statistics” 1997, vol. 15 (3), s. 345-353.
  8. Hoffman D., Rasche R., Assessing forecast performance in a cointegrated system, “Journal of Applied Econometrics” 1996, vol. 11 (5), s. 495-517.
  9. MacKinnon J., Haug A., Michelis L., Numerical distribution functions of likelihood ratio tests for cointegration, “Journal of Applied Econometrics” 1999, vol. 14 (5), s. 563-577.
  10. Naka A., Tufte D., Examining impulse response functions in cointegrated systems, “Applied Economics” 1997, vol. 29 (12), s. 1593-1603.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu