BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Małgorzata (Politechnika Wrocławska)
Title
Bancassurance na polskim rynku finansowym i w wybranych krajach Unii Europejskiej
Bancassurance on the Polish Financial Market and in Selected Countries of the European Union
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 690-700, rys.
Keyword
Bankowość ubezpieczeniowa, Holding bankowo-ubezpieczeniowy, Rynki finansowe
Bancassurance, Bank and insurance holding, Financial markets
Note
summ.
Country
Francja, Holandia, Wielka Brytania, Polska
France, Netherlands, United Kingdom, Poland
Abstract
Wyjaśniono istotę bancassurance oraz przedstawiono trzy modele współpracy bankowo-ubezpieczeniowej. Scharakteryzowano działalność bancassurance w wybranych krajach UE, tzn. Francji, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Szczegółowej analizie poddano natomiast polski rynek bancassurance. Przedstawiono dane dotyczące polis wykupionych w Polsce, polis wykupionych przez firmy oraz opłacanych składek.

Forming of bank-insurance holdings has been motivated by globalization of economy, development of insurance awareness, transformations on the market of financial services and liberalization of legal regulations. Financial services offered in the form of financial packets by various financial institutions such as: banks and insurance societies have been presented in his paper. The strategy which is applied by banks and insurance companies, and consists of the combined sale of bank and insurance products, is called bancassurance (or sometimes allfinanz). The development of bancassurance has been continuing for over twenty years in West European countries. The greatest success in this field has been achieved by France, Spain, Great Britain and Germany. The development of the bancassurance activity in Poland has been motivated by the increase in competition in the financial sector and favourable legal regulations. Three models of bank - insurance cooperation have been presented in this paper. The First Model, where the bank only informs about the possibility of buying an insurance with a specified insurance company. In Model Two, the bank acts as a representative of an insurance company, authorized to sign contracts in its name. The Third Model involves banks acting as insurance companies to their clients.The author also shows the role and sense of importance of bancassurance products, occurrence of financial products, i.e. bancassurance, their meaning for the Polish - and the EU - market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bancassurance, http://www.bikbrokers.pl, dn. 4.10.2006. Barańska J., Ubezpieczenia i kredyty pod jednym dachem, "Gazeta Prawna" 2003, nr 88.
 2. Folga J., Jakie korzyści daje bankowość ubezpieczeniowa - bancassurannce, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 12.
 3. http:// www.gu.com.pl.
 4. Klienci wolą banki od firm ubezpieczeniowych, "Gazeta Ubezpieczeniowa" Money.pl z dnia 2007-05-24.
 5. Kosicka E., Rynek bancassurance: 12 mld w 2007 г., "Dziennik Ubezpieczeniowy" 2006, nr 214 (1612), dn. 8.11.2006 .
 6. Kowalewski O., Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: strategie tworzenia, efektywność, Materiały i Studia, Zeszyt nr 95, Warszawa 1999.
 7. Pajewska R., Wybrane problemy rynku ubezpieczeń, w: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, red. J. Monkiewicza. Poltex, Warszawa 2002.
 8. Perspektywy bancassurance w Polsce. Kierunek Europa GK EUROPA., http://www.inwestycje.pl/ubezpieczenia/perspektywy_bancassurance_w_polsce_kierunek_europa;26552;0.html, dnia 29.04.2008.
 9. Pokrzywniak J., Bancassurance w nowym prawie ubezpieczeniowym, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2004, nr 2.
 10. Rynek bancassurance w 2007 r. może wzrosnąć do 12 mld zł. TU Europa Rosiński K. Gospodarka, http://wiadomosci.onet.pl, dn. 7.11.2006.
 11. Rynek ubezpieczeniowy: w 2008 r. spadnie dynamika bancassurance. Wall Street Journal Polska z dnia 27.03.2008.
 12. Śliperski M., Bancassurance w Unii Europejskiej i w Polsce, ВМІВ, Warszawa 2001.
 13. Śliperski M., Bancassurance związki bankowo-ubezpieczeniowe, Centrum Doradztwa і Inforamcji Difîn Sp. z o.o., Warszawa 2002.
 14. Śliperski M., Umowa o promocji przez bank sprzedaży polis na życie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1999, nr 5-6.
 15. Tchorek G., Bancassurance a rozwój form dystrybucji produktów finansowych w Polsce, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, "Magazyn MBA" 2005, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu