BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mruk Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Sposoby skutecznego komunikowania się zakładów ubezpieczeń z rynkiem
Efficient Communication of Insurance Companies with the Market
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 665-671
Keyword
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Promocja przedsiębiorstwa, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Komunikowanie przedsiębiorstwo-klient, Wartość dla klienta, Lojalność klientów, Wyniki badań
Insurance company, Promotion of enterprise, Communication company-environment, Communication company-client, Value to customer, Customer loyalty, Research results
Note
summ.
Abstract
Celem rozważań jest próba wskazania możliwości wykorzystania wniosków ze współcześnie prowadzonych badań dla podniesienia skuteczności oraz efektywności komunikowania się przez zakłady ubezpieczeniowe. Skuteczność będzie rozumiana jako stopień osiągania założonego celu, natomiast efektywność możemy zdefiniować jako relację nakładów oraz rezultatów. (...) W warunkach nasilającej się konkurencji na rynku ubezpieczeń zakłady powinny zwrócić uwagę na skuteczność oraz efektywność działań promocyjnych. (fragment tekstu)

Market position of insurance companies depends in-between on efficient communication with customers. Communication includes activities which build company brand, its image, services promotion and personal contact with customers. The main base of building a market position is partnership in relations with customers. It relies on providing to the customers adequate insurance protection while receiving a proper margin. This is a condition of existence on the market and increase of a market share. Achieving goals in such a strategy should be supported by promotion instruments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gladwell M., Błysk! Potęga przeczucia, Świat Książki, Warszawa 2007.
 2. Gladwell M., Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich rzeczy, Świat Książki, Warszawa 2005.
 3. Healey M., What Is Branding?, Roto Vision SA, 2008.
 4. Heath R., Ukryta moc reklamy, co tak naprawdę wpływa na wybór marki, GWP, Gdańsk 2006.
 5. Hogan K., Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawie na swoim, Rebis, Poznań 2008.
 6. Horovitz J., Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006.
 7. Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie, AE, Poznań 2006.
 8. Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004.
 9. Levitt D., Dubner S. J, Freakonomia. Świat od podszewki, Warszawa 2008.
 10. Marketing usług, red. A. Styś, PWE, Warszawa 2003.
 11. Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, red. H. Mruk, M. Sznajder, AR, Poznań maj 2008.
 12. Ohme R., Pyl P., Płytkie versus głębokie przetwarzanie komunikatów reklamowych, "Marketing i Rynek" 2006, nr 3, s. 30-34.
 13. Tyszka E., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 2000.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu