BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicka Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kierunki ewolucji bancassurance
Bancassurance - Directions of Development
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 737-743
Keyword
Bankowość ubezpieczeniowa, Holding bankowo-ubezpieczeniowy, Konglomerat finansowy, Rynki finansowe
Bancassurance, Bank and insurance holding, Financial conglomerate, Financial markets
Note
summ.
Abstract
Tezą referatu jest wskazanie, jak na tle kierunków rozwoju rynku finansowego można ocenić współpracę banków i ubezpieczycieli w formie bancassurance, do czego ona zmierza, jak doświadczenia zdobyte przy tej współpracy wpływają na dalszą ewolucję pośredników finansowych i do czego ona prowadzi. (fragment tekstu)

The author of this paper discusses varied forms of relations and conditions of cooperation between insurance companies and banks. The advantages that bancassurance brings to both insurance companies and banks as well as to their customers are subject of the analysis. This paper focuses on financial conglomerates which are considered as a more advanced form of cooperation than banassurance. Financial conglomerates provide the possibility for financial institutions to benefit from economies of scale and economies of scope as well as a synergy effect. The author points at certain activities of insurance companies and banks that go beyond traditional areas of their operations and interactions. Processes of assimilation among financial intermediaries lead to creating the so called 'financial supermarkets' and introduce various hybrid financial products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Iwanicz-Drozdowska M., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, "Bank i Kredyt" 2007, nr 6, s. 5, http://www.nbp.pl/publikacje.
  2. Bartkowiak R., Pośrednictwo finansowe i konglomeraty finansowe w teorii ekonomii, w: Konglomeraty finansowe..., op.cit, s. 25.
  3. Marcinkowska M., Rozwój instytucji finansowych - ewolucja nurtu all-finance, w: Ubezpieczenia gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych, historia i perspektywy rozwoju, red. T. Michalski, SGH, Warszawa 2007. s. 191.
  4. Miziołek T., Alianse bankowo-ubezpieczeniowe, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2006, nr 3 (183), marzec, s.29.
  5. Śliperski M., Bancassurance, związki bankowo ubezpieczniowe, Difin, Warszawa 2002, s. 8-9.
  6. Wierzbicka E.,Rynek ubezpieczeniowy, w: System finansowy w Polsce, t. 1, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Wożniak, WN PWN, Warszawa 2008, s. 441-442.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu