BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trippner Paweł (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Ocena polityki inwestycyjnej OFE
Directions of the Investment Policy of the Institution of the II Insurance Pillar
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 727-736, rys., tab.
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, Fundusze otwarte, Polityka inwestycyjna, Portfel inwestycyjny, Analiza inwestycyjna
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Open-ended investment companies, Investment policy, Investment portfolio, Investment analysis
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest analiza prowadzonej przez fundusze polityki inwestycyjnej w zakresie struktury ich portfeli inwestycyjnych, a także pod kątem podobieństwa składu portfeli tworzonych przez poszczególne fundusze. (fragment tekstu)

Open pension funds perform more essential role as investors on financial markets every year. The main purpose of activity of open pension funds is maximizing the level of profits from investment connected with safety of capitals which are managed by them. The legislator has introduced statutory limits of involving funds into financial instruments, especially the ones with high level of investment risk. The main purpose of the article is an assessment of the investment policy carried on by open pension funds. The structure of their investment portfolios has been analyzed, particularly the share of high risk financial instruments. Thanks to that the investment strategies applied by pension funds have been estimated. Effects of the mechanism of calculating the minimal rate of return have also been analyzed, particularly its influence on the lack of independence of small companies on the market in the investment policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dybał M., Portfel akcyjny PTE, "Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, vol. 2, s. 202-203.
  2. Francis J., Taylor R., Podstawy inwestowania, ABC, Kraków 2001, s. 409.
  3. Hadyniak B., Monkiewicz J., Fundusze Emerytalne II Filar, Poltext, Warszawa 1999, s. 9.
  4. Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, red. K. Kulczycka-Sas, WIG PRESS, Warszawa 1999, s.94.
  5. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa 1999, s. 178-179.
  6. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu