BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojańczyk Mirosław
Title
Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2002, nr 511, 113 s., rys., tab., załączniki, aneks statystyczny, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Prywatyzacja, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Fundusze inwestycyjne, Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI), Formy prywatyzacji, Przegląd literatury
Privatisation, Enterprise management, Investment funds, National Investment Funds, Forms of privatization, Literature review
Abstract
Przedstawiono założenia i skutki realizowanego w Polsce programu masowej prywatyzacji. Dokonano analizy programów prywatyzacji realizowanych w innych krajach oraz analizy funduszy inwestycyjnych. Szczególną uwagę skierowano na porównanie efektów ekonomicznych uzyskanych przez poszczególne firmy zarządzające i koszty z tym związane.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brom K., Orenstein M., The Privatized Sector in the Czech Republic, "IEWS Working Paper" December 1993.
 2. Buchtikova A., Privatisation in the Chech Republic, w: Privatisation in Post Comunist Countries, red. B. Błaszczyk, R. Woodward, CASE, Warszawa 1996.
 3. Chłopecki A., Fundusze inwestycyjne, "Przegląd Podatkowy" 1992, nr 4.
 4. Dziwago D., Dziwago L., Fundusze powiernicze, Toruń 1994.
 5. Haus B., Jagoda H., Kontrakt menedżerski i firma zarządzająca jako nowe formy zarządzania przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 6. Jensen M., LBOs, Active Investors, and the Privatisation of Bankruptcy, "Journal of Applied Corporate Finance" Spring 1989.
 7. Jermakowicz W.J., Models of Mass Privatisation, w: Privatisation in Post Comunist Countries, red. B. Błaszczyk, R. Woodward, CASE, Warszawa 1996.
 8. Kubiec L, Ocena działalności narodowych funduszy inwestycyjnych, "Parkiet" 16.03.2001.
 9. Millard B.J., Pokonać rynek, Warszawa 1999.
 10. Niech kwitną imperia, wywiad z Januszem Lewandowskim, "Gazeta Wyborcza" 12-13.01.2002.
 11. Pernstein P.L., Damodaran A., Zarządzanie inwestycjami, Warszawa 1999.
 12. Radygin A., Mass Priwatisation in Russian Federation, w: Privatisation in Post Comunist Countries, red. B. Błaszczyk, R. Woodward, CASE, Warszawa 1996.
 13. Terapia dla polskich przedsiębiorstw, "Dziennik Prawa i Gospodarki" 22.05.1997.
 14. Woodward R., "Propertization of the nomenklatura" or an effective step toward a private economy, w: Privatization in Post Communist Countries, red. B. Błaszczyk, R. Woodword, CASE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu