BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza barier wejścia w biznesie internetowym - ujęcie retrospektywne
Analysis of Entry Barriers in E-business - the Retrospective Approach
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 164-170, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Keyword
Internet, Biznes elektroniczny, Przedsiębiorstwo wirtualne, Bariery rozwojowe
Internet, e-business, Virtual enterprise, Development barriers
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie barier wejścia związanych z uruchamianiem internetowego przedsięwzięcia, jak również wskazanie na ich ewolucję. (fragment tekstu)

The economic use of the Internet creates new possibilities of doing business over the virtual space. There is no doubt that the Internet posed a great chance of arising new business ideas and initiatives. But on the other hand to establish a new firm on the Web is associated with specific entry barriers. The article is devoted to the question of shaping barriers to entry into e-business. Along with the evolution of e-business over the time, there are changes in the level of entry barriers. Generally, barriers to enter virtual market are diminishing, which can foster the further development of e-business.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Cook T., Thanks to Internet, starting your own business never easier, Brigham Young University, EntrePre Newsletter, March 2008.
 2. Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa 2007.
 3. Fox S., Internetowi milionerzy, czyli jak zdobyć fortunę on line, Helion, Gliwice 2008.
 4. Grzechowiak M., Jarosz P, Raport E-commerce 2007, "Internet Standard", marzec 2008, http://files.idg.pl/news/Raport_ecommerce_2007.pdf.
 5. Kosiarski M., Wikariak S., Rząd chce przekonać polskie firmy do Internetu, "Rzeczpospolita", 9.12.2008, http://www.rp.pl/artykul/55732,231146_Rzad_chce_przekonac_polskie_firmy_do_In- ternetu_.html.
 6. Laudon K.C., Traver C.G., E-commerce. Business, technology, society, Pearson - Prentice Hall, New Jersey 2007.
 7. Laskowska H., Rozmowa z Tomaszem Sypułą, Prezesem Zarządu Agito.pl. 9.06.2008, http://www.e-biznes.pl/inf/2008/23705,Rozmowa_z_Tomaszem_ Sypula _Prezesem_Zarzadu_Agito_pl.php.
 8. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
 9. Porter M.E., Strategy and the Internet, "Harvard Business Review", March 2001.
 10. Quarterly Retail E-commerce Sales 3rd Quarter 2008, U.S. Census Bureau, 2008, http://www.census.gov/mrts/www/data/html/08Q3. html.
 11. Retail E-commerce Sales in First Quarter 2001, U.S. Census Bureau, 2001, http://www.census.gov/mrts/www/data/pdf/01Q1 .pdf.
 12. Sienkiewicz R., Dlaczego powstaje mało serwisów mimo ciągle zmniejszającej się bariery wejścia?, 7.11.2008, http://blog.altsabon.com/dlaczego-powstaje-malo-serwisw-mimo-ciagle-zmniejsza-jacej-sie-bariery-wejscia/.
 13. Ścibior M., Polski e-commerce na zakręcie?, "Internet Standard", 7.10.2008, http://www.internetstan-dard.pl/news/16951 l/Polski.e.commerce.na.zakrecie.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu