BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stabryła Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Projektowanie organizacji systemów referencyjnych zarządzania
Planning the Organisation of Management Reference Systems
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 772, s. 5-21, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie menedżerskie, System referencyjny zarządzania, Proces informacyjny
Managerial managing, Management reference system, Information process
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wykładni istoty systemów referencyjnych w ich szczególnym ukierunkowaniu, jakim jest zarządzanie (działalność menedżerska). Punktem wyjścia prezentowanego opracowania jest wymiar semantyczny informacji menedżerskiej, określony przez relacje między znakiem językowym a przedmiotem odniesienia. (fragment tekstu)

This article is an introduction to the field of project management. Project management encompasses, on the one hand, managerial practice, in other words administering planning projects, and, on the other hand, the methodology of planning. The latter is geared towards the principles and methodology of research on the planning of all kinds of objects and processes. The author addresses the following issues in the article: interpretation of the concept of a project and various interpretations of project management, the structure of research methodology, project definition, operationalization procedure, the characteristics of research models and control lists, the specific nature of base and improvement-oriented planning, and the phases and stages of the project realisation process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cieciura M. [2006], Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Vizja Press & IT, Warszawa.
  2. Gabryelczyk R. [2006], ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa.
  3. Kiełtyka L. [2002], Komunikacja w zarządzaniu - techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Placet, Warszawa 2002.
  4. Kisielnicki J., Sroka H. [2005], Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa.
  5. Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu [2005], red. T. Kasprzak, Difin, Warszawa.
  6. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [2005], red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu