BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babuchowska Karolina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Działalność nierolnicza na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim finansowana w ramach PROW 2007-2013
Non-Agricultural Activity in ihe Rural Areas Of Warmińsko-Mazurskie Province Subsidized By RDP 2007-2013
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 7-12, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Obszary wiejskie, Działalność gospodarcza
Rural Development Programme, Rural areas, Business activity
Note
summ., synopsis
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Zjawisko przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, niezwiązanej z rolnictwem stanowi jeden ze sposobów poprawy jakości życia na tych terenach, m.in. przez dywersyfikowanie źródeł dochodów. Podejmowanie lub rozwijanie działalności nierolniczej może być współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem opracowania było przedstawienie skali zainteresowania oraz rodzaju podejmowanej aktywności w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej województwie warmińsko-mazurskim. (abstrakt oryginalny)

The enterprise is one of the ways of improving quality of life in the rural areas e.g. by diversification sources of income. Any undertakings to develop non-agricultural activities can be financed by the Rural Development Programme 2007-2013. The aim of this paper was to present a scale of interest for these kinds of activities and its variations, which are undertaken within the programme' differentiation of non-agricultural activities' in the warmińsko-mazurskie voivodship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błąd M. 2006: Dywersyfikacja ekonomiczna wsi. [W:] Polska wieś. Raport o stanie wsi 2006, Wilkin J., Nurzyńska I. (red. nauk.). FDPA, Warszawa, 75-86.
  2. Cieślewicz W. 2006: Przedsiębiorczość w gminach wiejskich województwa lubuskiego. [W:] Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Adamowicz M. (red.). SGGW, Warszawa, 75-82.
  3. Kłodziński M. 1996: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej. SGGW, Warszawa.
  4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2007: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  5. Supera-Markowska M. 2008: Obszary wiejskie i polityka ich rozwoju w UE. Wspólnota - Pismo samorządu terytorialnego, nr 40.
  6. Waśniewska A. 2003: Możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. [W:] Przedsiębiorczość -zagadnienia wybrane, Michalak J. (red.). Zakład Poligraficzny UWM, Olsztyn, 63-68.
  7. Wielewska I. 2006: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich jako efekt zrównoważonego rozwoju i jej wspieranie. [W:] Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Adamowicz M. (red.). SGGW, Warszawa, 65-73.
  8. Żmija J. 2003: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. [W:] Przedsiębiorstwo i rynek, Laguna M. (red.). UWM, Olsztyn, 11-23.
  9. [http://www.arimr.gov.p1/pliki/67/0/l/2506_Roznicowanie_7-13.pdf].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu