BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sus-Januchowska Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Współczesne zarządzanie strategiczne : kierunek zmian
Changes in the Strategic Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 227-233, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Model zarządzania strategicznego, Rozwój strategiczny
Strategic management, Strategic management model, Strategic development
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono najważniejsze zmian w klasycznym zarządzaniu strategicznym. Zmiany te obejmują myślenie strategiczne, cele strategiczne i relację między intensywnością przedsiębiorczości a pięcioma wymiarami zarządzania strategicznego, takimi jak: intensywność lustrowania otoczenia, umiejscowienie planowania, elastyczność planowania, horyzont planowania i atrybuty kontroli. Nowe podejście do zarządzania strategicznego ma dynamiczny charakter i jest odpowiedzią na rosnące zmiany środowiska. (fragment tekstu)

The article presents the most important changes in classical strategic management. These modifications focus on strategic thinking, business opportunities as new targets and relationship between entrepreneurship intensity and five strategic management features: scanning intensity, locus of planning, planning flexibility, planning horizon, and control attributes. The new approach to strategic management has dynamic character and highlight as the response for growing environment turbulences.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Barringer B.R., Bluedorn A.C., The relationship between corporate entrepreneurship and strategic management, "Strategic Management Journal" 1999, no. 20.
 3. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Gnome, Katowice 2001.
 4. Byars L.L., Strategic Management. Planning and Implementation. Concepts and Cases, Harper and Row, New York 1987.
 5. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston, Mass., 1996.
 6. Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G., A Model of strategic entrepreneurship: the construct and its dimensions, "Journal Management" 2003, no. 29.
 7. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Krawiec F., Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003.
 9. Krupski R., Operacjonalizacja strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym otoczeniu, [w:] K. Zimniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, Zeszyty Naukowe nr 81, AE, Poznań 2006.
 10. Krupski R., Zarządzanie bez celów strategicznych, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1054, AE, Wrocław 2004.
 11. Mankins M.C., Steele R., Przestań planować, zacznij decydować!, "Harvard Business Review Polska", lipiec/sierpień 2007.
 12. Skat-Rørdam P., Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 13. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 14. Wit B. de, Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu