BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Becla Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Projekty badawcze w zakresie relacji: globalne zmiany klimatyczne a deforestacja i degradacja lasów tropikalnych : (na przykładzie działań CIFOR -centrum międzynarodowych badań leśnych)
Global Climate Chances and Deforestation and Rain Forest Degradation Research Projects : (on the Example of the CIFOR's Activity)
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 34-51, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka a środowisko
Keyword
Zmiany klimatyczne, Degradacja środowiska, Lasy, Ochrona lasów, Ochrona środowiska
Climate change, Degradation of the environment, Forests, Forests protection, Environmental protection
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono rolę lasów na Ziemi, w gospodarce i innych formach aktywności człowieka oraz omówiono podstawowe przyczyny degradacji lasów. Na tle tych przyczyn autorzy omówili strategię badań CIFOR na lala 2008-2018, jej główne cele, zamierzenia i przygotowane działania. Strategia ta skupia się na analizie możliwości redukcji emisji gazów szklarniowych pochodzących z deforestacji i degradacji lasów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the role of forests on the Earth, in economy and other forms of human activity and discusses the basic factors of forests degradation. Against the background of these factors, the authors discuss the CIFOR's (Center for International Forestry Research) research strategy for 2008-2018, its main goals, plans and prepared acts. This strategy focuses on analyzing the opportunities of the greenhouse gases emission reduction from deforestation and forest degradation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A Summary of CIFOR 'S Strategy 2008-2018. Making a Difference for Forests and People, CIFOR 'S, Bogor Barat, Indonesia 2008.
 2. Czaja S., Globalne zmiany klimatyczne, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998.
 3. Czaja S. (red.), Prawo środowiskowe dla ekonomistów, AE, Wrocław 2007.
 4. Dutschke M., Wertz-Kanounnikoff S., Financing REDD. Linking Country Meeds and Financing Sources, „Info-Brief 2008 no 17, CIFOR.
 5. Eliasch J., Climate Change: Financing Global Forests, Office of Climate Change, United Kingdom 2008.
 6. Kindcrmann G. i in., Global Cost Estimates of Reducing Carbon Emission through Avoided Deforestation, [w:] Proceedings of the National Academy of Science No: 105(30).
 7. Litvinoff M., Zaopiekujmy się Ziemią, Warszawa 1998.
 8. Lubowski R., The Role of REDD in Stabilising Greenhouse Gas Concentrations. Lessons from Economic Models, „Info-Brief' 2008 no 18, CIFOR.
 9. Murdiyarso D. i in., Measuring and Monitoring Forest Degradation for REDD. Implications of Country Circumstances, „Info-Brief' 2008 no 16, CIFOR.
 10. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), November 26 2008, ONF International, Paris, Prance.
 11. Strielnikoff D., Żeń-szeń Izy pięknej Lao, „Wiedza i Życie" 2002 nr 10.
 12. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 13. Załoga M., Między magią a medycyną, „Wiedza i Życie" 2003 nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu