BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecka-Głuszak Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ekologistyka w przedsiębiorstwie
Ecologistics in a Company
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 111-122, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka a środowisko
Keyword
Gospodarka odpadami, Logistyka, Recykling, Utylizacja odpadów
Waste management, Logistics, Recycling, Waste utilization
Note
summ., streszcz.
Abstract
Zakres oddziaływania na środowisko naturalne przez logistykę jest szeroki. Odpowiednia gospodarka i zarządzanie odpadami, zapobieganie ich powstawaniu, minimalizacja ilości, zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska recyklingu czy likwidacji to wszystko zapewnia połączenie logistyki z ekologią, czyli ekologistykę. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących ekologistyki. Autor wyjaśnia pojęcie podsystemu ekologistyki, gospodarki odpadami, przedstawia podstawowe kryteria klasyfikacji odpadów, koszty zewnętrzne procesów logistycznych, główne funkcjonalne podsystemy zarządzania gospodarką odpadami, a także koszty i korzyści tego podsystemu. (abstrakt oryginalny)

The scope of influence on natural environment by logistics is very broad. The main source of pollution is logistic infrastructure in the entire supply chain and related in particular waste generated during production process, transportation, warehousing and all activities related to packaging. The proper waste management, preventing its causes, minimizing of volume, ensuring recycling or utilization according to environmental protection rules all these mean that there is direct connection between logistics and ecology, i.e. ecologistics. The objective of this article is to present the main issues of ecologistics. The author describes the idea of ccologistics system, waste management, presents major criteria of waste classification, external costs of logistic processes, main functional systems of waste management and also costs and benefits of ecologistics system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bendkowski J., Wengierek M., Logistyka odpadów. Procesy logistyczne w gospodarce odpadami, tom 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 2. Fechner I., Przybycin W., Ekologistyka w gospodarce odpadami, „Recykling" 2003 nr 2, http://www. proekologia.pl.
 3. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Kisperska-Moroń D., Płaczek F„ Piniecki R., Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw, AE, Katowice, 2002.
 5. Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, Instytut Fogistyki i Magazynowania, Poznań 1999.
 6. Korzeń Z., Ekologistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
 7. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 8. Piasccka-Głuszak A., Logistyka w wydawnictwie, Biblioteka Analiz, Warszawa 2004.
 9. Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Szymańska-Pulikowska A., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław 2003.
 11. Więckowski S., Ekologia ogólna, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kielce 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu