BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piepiora Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Inwestowanie w zrównoważony rozwój jako metoda przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych w regionie Azji Środkowej
Investing in the Sustainable Development as a Method of Counteracting the Results of Natural Disasters in the Region of Central Asia
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 123-135, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka a środowisko
Keyword
Katastrofa, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Inwestowanie, Środowisko przyrodnicze
Disaster, Sustainable development, Investing, Natural environment
Note
summ., streszcz.
Country
Azja Środkowa
Central Asia
Abstract
Według niektórych źródeł liczba kataklizmów w regionie Azji Środkowej rośnie. Zjawiska te często powodują śmierć lub uszczerbek na zdrowiu wielu osób i w rezultacie obniżanie jakości życia w regionie. W obliczu tak niepokojących faktów koniecznością staje się analiza tego typu zjawisk i przeciwdziałanie ich skutkom, które może odbywać się zużyciem różnych instrumentów. W niniejszym artykule przedstawiono wykorzystanie inwestowania w zrównoważony rozwój jako metody zapobiegania negatywnym konsekwencjom katastrof naturalnych. (abstrakt oryginalny)

According to various sources the number of natural disasters increases in the region of Central Asia. Their occurrence often causes death or health injuries of many people and as a result decreasing quality of life in the region. In the face of these worrying facts it is necessary to carry out the analysis of these kinds of phenomena and counteracting their results which can be done with the use of various instruments. This article describes investing in the sustainable development as a method of preventing negative consequences of natural disasters. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. About ADB Membership, http://www.adb.org/About/mcmbership.asp, 30.04.2009.
 2. About ADRC, http://www.adrc.asia/aboutus/index.html, 30.04.2009.
 3. ADB and Disaster Risk Management, http://www.adb.org/Disaster/glance.asp, 30.04.2009.
 4. ADRC, Kazakhstan Country Report 2006, ADRC, Astana 2006.
 5. ADRC, Kyrgyz Republik Country Report 2006, ADRC, Bishkek 2006.
 6. ADRC, Tajikistan Country Report 2006, ADRC, Dushanbe 2006.
 7. ADRC, Uzbekistan Country Report 2006, ADRC, Toshkent 2006.
 8. Azja i Pacyfik wszystko o Azji Środkowej, http://www.azjapacyfik.pl/indcx_2501.php7b_2501~119, 30.04.2009.
 9. Carius A. (red.), Environment Security Transforming Risks into Cooperation. The Case of Central Asia and South Eastren Europe, Wyd. UNEP, Geneva 2003.
 10. De Martino L. (red.), Environment & Security Transforming Risks into Cooperation. Central Asia. Feghana/ Osh /KhujandArea, Wyd. UNEP, Geneva 2005.
 11. De Martino L. (red.), Environment & Security Transforming Risks into Cooperation. The Case of Eastern Caspian Region, Wyd. ENVSEC, Geneva 2008.
 12. Emergency Events Database: The Office of Foreign Disaster Assistance / Centre of Research on the Epidemiology of Disasters (EM-DAT: OFDA/CRED), Université catholique de Louvain Bruksela, http://www.emdat.be, 30.04.2009.
 13. Environment & Security Transforming Risks into Cooperations, http://www.envsec.org/about.php, 30.04.2009.
 14. Environment & Security Transforming Risks into Cooperation, http://www.envscc.org/centasia/index.php#pub, 30.04.2009.
 15. ESCAP, Statistical Yearbook for Asia and the Pacifik, UN ESCAP, Bangkok 2008.
 16. Human Development Reports, http://hdr.undp.org, 30.04.2009.
 17. Piepiora Z., Przeciwdziałanie skutkom katastrof naturalnych w regionie Azji Południowo-Wschodniej, [w:] B. Drelich-Skulska (red.), Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość:, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 67, UE, Wrocław 2009.
 18. United Nations/International Strategy for Disaster Reduction, UN/ISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, Wyd. UN/ISDR, Geneva 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu