BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszyk-Kowalska Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Stańda Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kulturoworganizacyjny kontekst przedsiebiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach
Cultural Context of Small and Medium Enterprise
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 315-323, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Kultura organizacyjna
Small business, Entrepreneurship development, Organisational culture
Note
summ.
Abstract
Autorzy postawili pytanie o wpływ kultury przedsiębiorczości na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Pytanie to nabiera szczególnego znaczenie w aktualnych warunkach gospodarowania, wyznaczanych silnie sytuacją kryzysu gospodarczego. Odpowiedź na tak sformułowane pytanie, stało się celem opracowania.(fragment tekstu)

The article aims at demonstrating the effect of the culture of entrepreneurship on small- and medium-sized enterprises operating against the backdrop of a renaissance of entrepreneurship in the Polish economy. Using the concept of entrepreneurship and accounting for its importance for the development of the SME sector, the authors point out that entrepreneurship may be developed in a variety of ways. In explaining the diversity of the forms of entrepreneurship, culture is viewed as a set of dominant values and beliefs which encourage taking a business risk or advise against it. These values and beliefs provide legitimacy for the human effort aimed either at achieving material values or at other forms of activity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Berger B. (red.), Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1994.
  2. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - Diagnoza i zmiana, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
  3. Handy Ch., Understanding the Organizations, Clays Ltd. Lintron, Times 1993.
  4. KMU-Definition, Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfe an kleinen und mittlere Unternehmen, Kommission der Europäischen Gemeinschaft, Bruxelles 1992.
  5. Konkurencyjność sektora MSP 2005. Prezentacja wybranych wyników badań małych i średnich przedsiębiorstw, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Komisja Gospodarki Sejm RP, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, Warszawa 2005.
  6. Landa J.T., Kultura i przedsiębiorczość w mniej rozwiniętych krajach: sieci etnicznych powiązań handlowych jako organizacje gospodarcze, [w:] B. Berger (red.), Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1996.
  7. Lavoie D., Odbywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: kultura a Kirznerowski model przedsiębiorczości, [w:] B. Berger (red.), Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1996.
  8. Schein E., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, London 1986.
  9. Simon H., Hidden Champions, Harvard Business School Press, 1996.
  10. Whitley R., Odrodzenie drobnej przedsiębiorczości w Europie, [w:] B. Berger (red.), Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu