BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Danielak Wiesław (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Identyfikacja obszarów i struktury usług outsouringowych zlecanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa
The Identification of Areas and Structure of Outsourcing Services Subcontracted by Small and Medium Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 400-407, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Outsourcing, Badania ankietowe
Small business, Outsourcing, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania była identyfikacja, na podstawie badań empirycznych, obszarów i struktur usług outsoursingowych zlecanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W badaniach uczestniczyło 201 przedsiębiorstw, zlokalizowanych w województwie lubuskim. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to identify areas and structure of outsourcing services subcontracted by small and medium enterprises (MSE) on the basis of empirical research. The questionnaire survey was carried out on the group of 201 enterprises situated in Lubuskie province. It resulted in the conclusion that the specificity of MSE activity promotes wider utilization of the concept of outsourcing by service as well as by business and productive enterprises. Research entities identify the availability of external sources of access to professional knowledge and information as the manner of risk elimination and costs reduction and consequently, an effective reaction to changes in conditions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Foltys J., Wieloaspektowy model outsourcingu na przykładzie sektora hutnictwa żelaza i stali, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007.
 2. Matejun M., Wpływ outsourcingu na koszty realizacji funkcji rachunkowości i doradztwa podatkowego w sektorze MSP, [w:] J. Stankiewicz (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008a.
 3. Matejun M., Patologie outsourcingu w teorii i praktyce gospodarowania, [w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk (red.), Aktualne problemy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2008b.
 4. Mendryk I., Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] A. Sitko-Luterek (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 5. Niemczyk J., Układy outsourcingowe czy nowa forma prowadzenia działań gospodarczych?, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1184, AE, Wrocław 2005.
 6. Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, AE, Wrocław 2006.
 7. Rybiński K., Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojąć, trendy I bariery rozwojowe, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007.
 8. Sitko-Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Skalik J., Szanse i zagrożenia aplikacji współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Wrocław 2005.
 10. Skalik J., Outsourcing w zarządzaniu personelem - obawy i nadzieje, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Kształtowanie procesu zmian w organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, AE, Poznań 2007.
 11. Szczepański R., Outsourcing na rynkach zagranicznych w strategiach marketingowych polskich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2008 nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu