BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banduła Bartosz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Ocena wybranej spółki giełdowej według reguł finansowych na przykładzie grupy Sokołów S.A.
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2005, nr 3, s. 20-35, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Kryteria oceny
Stock market companies, Estimation of enterprises financial condition, Evaluation criteria
Note
streszcz., summ.
Company
Sokołów S.A
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie syntetycznych norm oceny finansowej spółki giełdowej. Dysponując jej sprawozdaniem finansowym za lata 2002 do 2004 oraz informacjami o pozycji rynkowej spółki można przedstawić taką właśnie analizę. Co więcej, wykorzystując analizą wskaźnikową można powiedzieć o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dzięki tym informacjom można ocenić stan konkretnego przedsiębiorstwa, co jest ważne nie tylko dla zarządzających czy właścicieli, ale także dla potencjalnych inwestorów, dla których lokowanie kapitału jest formą zarobkowania. (abstrakt oryginalny)

Main object of the article is to show norms or rules which shows condition of Public Limited Company on the stock market. Having access to the financial rapport such as annual rapport, according to period of 2002 and 2004 and some information about market position and market shares of the Company it is possible to tell about Company's condition. What is more according to sets of some financial and economical rules it is possible to tell about financial condition of PLC. Thanks to this information brokers or manager can easily define situation of the company - what is extremely important of the owners of the company as well as for the potential investors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001 .Ustawa z dnia 15 września 2000 roku.
  2. Czekaj J" Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw' - podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998.
  3. Greloch W., Spółka Akcyjna dowartościowana, "Rzeczpospolita", 2004. nr 17.
  4. Kniewski A.. Wzór na bankruta. Businessman Magazine. 2004, nr 163.
  5. Krzyżaniak В., Firmy złapią oddech w drugim półroczu, "Puls Biznesu". 2005, nr 98.
  6. Lista 500 (Edycja 7), "Rzeczpospolita", 2005, nr 92.
  7. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694.
  9. Roszczynialska E., Wydymus Z., Rachunkowość według standardów Unii Europejskiej, Tom I, WSZiB w Krakowie, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu