BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Michał (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Inwestycje jako szczególne zasoby majątkowe we współczesnym przedsiębiorstwie
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2005, nr 3, s. 36-44, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Inwestycje, Rynek kapitałowy, Ryzyko inwestycyjne, Instrumenty finansowe
Investment, Capital market, Investment risk, Financial instruments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Inwestycje na rynku kapitałowym stają się coraz częstszą formą lokowania wolnych zasobów pieniężnych, a tym samym pozyskiwania dodatkowych zysków. Niniejsza praca ukazuje możliwości, jakie stwarza obecny rynek przed inwestorami, dając im możliwość zgromadzenia znaczących środków pieniężnych. W pierwszej części artykułu dokonany został podział inwestycji ze względu na kryterium czasu oraz kryterium przedmiotu inwestycji. Następnie zostało zaprezentowane ryzyko, jakiemu podlega każda inwestycja. Ostatnia część pracy ukazuje instrumenty finansowe oraz przedstawia metody oceny ich rentowności, jak również charakteryzuje trzy główne strategie, jakie może obrać poszczególny inwestor. (abstrakt oryginalny)

Investments on capital market become an additional source of income due to the fact that investors started interesting in placing theirs free financial reserves instead of spending it on consumption. This work shows opportunities for investors, which are offered on the market. First part of this article describes division of available investments for the sake of time and object of investment. Next part shows possible kinds of risks that should be taken under consideration while investing. Financial instruments and methods of their profitability estimation are characterized in the last chapter. Reader can also find there three main strategies of investments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2005.
  2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin. Warszawa 2002.
  3. http://www.kpwig.gov.pl - strona Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
  4. Micherda В., Podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa 2005.
  5. Ostrowska E., Inwestycje finansowe, Gdańsk 2003.
  6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003, praca zbiorowa pod redakcją Tokaj-Krzewskiej A. i Żołnierskiego A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
  7. Socha J., Rynek, giełda, inwestycje, OLYMPUS. Warszawa 1998.
  8. Szulec P., Poradnik inwestora, W co inwestować - czyli abc inwestycji, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu