BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Michał (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Rola giełdy papierów wartościowych w finansowaniu spółek akcyjnych
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2005, nr 3, s. 45-55, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Giełda, Spółki akcyjne, Źródła finansowania
Stock exchange, Joint stock companies, Source of financing
Note
streszcz., summ
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Emax SA, Bank Pekao SA, Netia SA
Warsaw Stock Exchange, , ,
Abstract
Celem niniejszej pracy jest ogólna charakterystyka źródeł finansowania spółek handlowych działających na polskim rynku oraz szczegółowa analiza jednej z metod pozyskania źródła kapitału jaką jest sprzedaż akcji, a zwłaszcza sprzedaży po cenie emisyjnej wyższej od ceny nominalnej, na przykładzie wybranych spółek akcyjnych. Opracowanie składa się z trzech podstawowych części: dwie pierwsze, mające charakter teoretyczny, opisują podstawowe zagadnienia, dotyczące giełd papierów wartościowych, a w szczególności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przedstawiają możliwe źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce. Natomiast ostatnia część, empiryczna, ma na celu zaprezentowanie wyżej wymienionej metody na podstawie danych finansowych wybranych spółek kapitałowych, do których należą między innymi spółki akcyjne. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this work is to characterize sources of finances in companies, which prosper on Polish market and to analyze, in detailed way, one of the methods of gaining capital sources. The point of the matter is that stocks are sold in their issue price, which is higher then theirs face value. This method allows to gain some financial resources, usually used for funding company 's property. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2004.
  2. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w: Ostraszewski J., Cicirko T., Finanse spółki akcyjnej, Difin. Warszawa 2005
  3. Ostraszewski J., Cicirko T., Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2005.
  4. Ostrowska E., Banki na rynkach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
  5. Roszczynialska E., Wydymus Z., Rachunkowość według standardów Unii Europejskiej, Tom I, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2001
  6. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003
  7. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa 1999.
  8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz. U. 1997, nr 118,poz. 754
  9. Ustawa z dnia 15 września 2000. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zamianami.
  10. http://www.gpw.com.pi - główna strona Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu