BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Horeczy Monika (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Business Process Offshoring - globalna restrukturyzacja przedsiębiorstw w świecie i w Polsce
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2005, nr 3, s. 74-91, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Offshoring, Globalizacja, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Offshoring, Globalization, Restructuring of enterprises
Note
streszcz., summ
Country
Polska
Poland
Abstract
Globalizacja jest dynamicznym procesem rozwoju, w którym podstawowe znaczenie ma stosowanie informacyjnych i komunikacyjnych technologii (TIK). Business Process Offshoring (BPO), czyli eksport usług, najważniejszy globalny trend początku XXI wieku stwarza dla Polski szanse na pozyskanie nowych źródeł inwestycji zagranicznych oraz rozwoju gospodarki. Coraz więcej inwestorów decyduje się lokować swoje procesy biznesowe w Polsce, doceniając atuty tej lokalizacji względem innych, położonych w środkowo-wschodniej Europie. Rolą państwa jest zabezpieczenie takich warunków, w których korzyści z usługowych BIZ, a w szczególności z offshoringu będą mogły się urzeczywistnić. (abstrakt oryginalny)

Globalization is a dynamic process of development with the main role of ICT (Information & Computer Technology). Business Process Offshoring (BPO) i.e export of services creates new opportunities for Poland in finding new sources of FDI's (Foreign Direct Investments) & economy growth. More and more foreign investors decides to locate their business processess in Poland and appreciate its advantages in comparison to other countries in Middle-East Europe. The main role of Polish government is to create and protect such economic conditions in which benefits from FDI's and offshoring could realize. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 2. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 3. Białkowska-Gużyńska A., Migracja miejsc pracy i kapitalu, "Businessman Magazine", 2003,nr 12.
 4. Biznes Międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, pod red. M. K. Nowakowskiego, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 5. Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.
 6. Flejterski S., Wahl P., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 7. Globalization. Threat or opportunity, "International Monetary Fund", 2000, 12 kwiecień.
 8. Kłosiński A., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce. PWE, Warszawa 2005.
 9. Machowiak J., Inforama. Outsourcing, 2004, nr 17, 30 wrzesień-13 październik.
 10. Nojszewska E., Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego WSIP, Warszawa 2002.
 11. Nowakowski M.K., Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, PWE, Warszawa 2000.
 12. 0blicza procesów globalizacji, pod red. M. Pietrasia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 13. Offshoring w europejskim wydaniu, UNCTAD i Roland Beger Strategy Consultants, wrzesień 2004.
 14. Olesiński R., Przenoszenie działalności firm do innych krajów, "Gazeta Prawna", 2004, 16-18.
 15. Raport "Polska - centrum usług dla Europy", McKinsey &Company, Polska Rada Biznesu, październik 2003.
 16. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa PWE, Warszawa 2004.
 17. Stiglitz J., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 18. Stiglitz J., Globalization audits discontents, Penguin Books 2002.
 19. Światowy Raport Inwestycyjny Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, UNCTAD PR, 22 wrzesień 2004.
 20. Światowy Raport Inwestycyjny, BIZ w Europie Środkowej i Wschodniej, UNCTAD PR, 22 wrzesień 2004.
 21. Tornwall M., Dokument. Offshoring, "Dagens Industri", 2004, 6 marzec
 22. Unia Europejska. .Leksykon integracji, pod red. W. Bokajły i K. Dziubki, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2004.
 23. World Economic Outlook, "International Monetary Fund", Waszyngton, 2000, maj.
 24. Woźniak A., Późne profity dla inwestorów, "Gazeta Prawna", 2005, 31 marzec.
 25. Woźniak A., Szansa na usługowy boom, "Gazeta Prawna", 2005, 31 marzec.
 26. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 27. Zorska A., Nowa gospodarka, "Master of Business Administration", 2003,nr 1
 28. www.imf.org - International Monetary Fund - Międzynarodowy Fundusz Walutowy
 29. www.paiz.gov.pl - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 30. www.sharedexpertise.org- Shared Services and BPO Association
 31. www.unic.un.org.pl - Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
 32. www.capgemini.pl - Cap Gemini Ernst & Young
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu