BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędziora Katarzyna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Konsekwencje stosowania zasady podstawy memoriałowej w pomiarze korzyści ekonomicznych jednostki
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2005, nr 3, s. 152-162, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Pomiar efektywności przedsiębiorstwa, Sprawozdanie finansowe, Płynność finansowa
Measuring the effectiveness of a company, Financial statements, Financial liquidity
Note
streszcz., summ
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wpływu stosowania przy pomiarze zyskowności jednostki zasady podstawy memoriałowej na postrzeganie innego rodzaju przejawów korzyści ekonomicznych, a zwłaszcza płynności finansowej. Skutki tej zasady starano się zaprezentować na tle identyfikacji korzyści ekonomicznych generowanych przez zasoby majątkowe jednostki, na tle źródeł informacji o tych korzyściach i zasad tworzenia informacji. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this sheet is to show an influence of applying accrual basis. The author tries to pay attention to financial liquidity. Results of this rule were presented against identification of economic benefits background, which were generated by entity 's financial resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  2. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, Przekład Stolarek J. i A., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  3. Micherda В., Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
  4. Roszczynialska E., Wydymus Z., Rachunkowość według standardów Unii Europejskiej, Tom I, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 2001.
  5. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, praca zbiorowa pod red.Świderskiej G. K., Difin, Warszawa 2003.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, tj.: Dz.U. z 2002 г., Nr 76, poz. 694 ze zm.
  7. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu