BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kocel Szymon (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Ekonomiczno-socjologiczny aspekt wpływu bezrobocia na funkcjonowanie społeczeństwa
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2005, nr 3, s. 163-176, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Bezrobocie, Społeczne skutki bezrobocia, Społeczeństwo
Unemployment, Social results of unemployment, Society
Note
streszcz., summ
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu bezrobocia na funkcjonowanie społeczeństwa. W opracowaniu starano się odpowiedzieć na pytania: W jakim stopniu bezrobocie wpływa na nas, którzy tworzymy społeczeństwo, należymy do odpowiedniej grupy społecznej? Jak pod wpływem bezrobocia zmieni się obraz naszej przynależności do społeczeństwa? Czy może istnieć zwarte i jednolite społeczeństwo, gdzie obce nam będzie pojęcie walki o miejsca pracy? (abstrakt oryginalny)

Influence of unemployment on society's functioning was the main subject in this article. In this work the author tries to answer following questions: In what degree unemployment influences us as a society? mow, under influence of unemployment, does change our view of membership to society? Is it possible to exist tight and uniform society, where a concept of fight for workplace will be unknown? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bochniarz H., Wieś narzeka i ma rację, "Newsweek Polska", 2001, nr 7.
 2. Chrościcki T., Czy nam grozi kryzys, "Rynek Kapitałowy, 2003, nr 11/12.
 3. Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Warszawa 1997.
 4. Grzegorzewski Z., Euro wchodzi na scenę, "Fokus", 2002, nr 1(76).
 5. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,Wiedza Powszechna, Warszawa 1991.
 6. Kwiatkowski E., Bezrobocie ~ podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2001.
 7. Psychologia i socjologia zarządzania, pod red. Wiernek В., Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 1998.
 8. Szmatka J., Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, PWN, Warszawa 1989.
 9. Varian H. R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1999.
 10. Wiernek В., Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2000.
 11. http:bezrobocie.pl
 12. http://wiem.onet.pl/wiem/
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu