BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwijacz-Kozica Aneta (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Wybór optymalnej formy opodatkowania na wybranych przykładach
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2005, nr 3, s. 268-284, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Opodatkowanie, Polityka podatkowa, Działalność gospodarcza, Studium przypadku, Forma opodatkowania
Taxation, Tax policy, Business activity, Case study, Form of taxation
Note
streszcz., summ
Abstract
W artykule scharakteryzowano trzy możliwe formy opodatkowania działalności gospodarczej : zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów. Przybliżono możliwość stosowania tych form i korzyści z nich wynikające. Na przykładzie trzech niewielkich firm działających na rynku dokonano wyboru najkorzystniejszego sposobu opodatkowania dla każdej z nich, biorąc pod uwagę rodzaj i wielkość przedsiębiorstwa, a także wielkość przychodów i kosztów. (abstrakt oryginalny)

Three basic forms of business taxation were presented in this article. Possibility of applying those forms were brought closer and advantages that result from them. The paperwork presents three, the most beneficial kinds of taxation that can be applied to hypothetical chosen small companies, that operate on the market. When choosing it was taken under consideration company's kind, size and scale of income and expenses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej Dz. U. Nr203,poz. 1971.
  2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm. załącznik nr 3.
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 г., Nr 14, poz. 176 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu