BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ogonowska Agnieszka (Akademia Pedagogiczna w Krakowie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Współczesne praktyki dyskursywne : intertekstualność, intermedialność, pantekstualizm
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 188-203
Keyword
Media, Telewizja, Socjologia kultury
Media, Television, Sociology of culture
Note
streszcz.
Abstract
Przedmiotem artykułu są podstawowe strategie konstruowania tekstów medialnych, przede wszystkim te związane z takimi pojęciami, jak: intertekstualność, intermedialność i pantekstualizm. Z drugiej strony, autorka tekstu koncentruje się na opisie sposobów interpretowania tych tekstów. W tym ostatnim kontekście pojawiają się takie zagadnienia, jak: referencyjność przekazów medialnych oraz ich autotematyczny i autobiograficzny charakter, oba traktowane jako formy poświadczania ich prawdziwości. Istotne miejsce w artykule zajmuje również proces adaptacji tekstów kultury w perspektywie takich pojęć, jak: remediacja i estetyka seryjności. Autorka stoi na stanowisku, iż wymienione w tytule artykułu praktyki dyskursywne mają podłoże komercyjne związane z ekonomiką rynku produktów kulturowych. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Balbus St., 1990, Itertekstualność a proces historycznoliteracki, Rozprawy habilitacyjne UJ, nr 191.
 2. Baudrillard J., Precesja symulakrów, [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 2004.
 3. Brenton S., Cohen R., Polowanie na ludzi, Warszawa 2004.
 4. Casetti F., Odin R., Od paleo- do neotelewizji. W perspektywie semiopragmatyki, [w:] A. Gwóźdź (red.), Po kinie? ... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Kraków 1994.
 5. Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Kraków 2000.
 6. Derrida J., O gramatologii, Warszawa 1999.
 7. Derrida J., Psyche. Odkrywanie innego, [w:] R. Nycz, (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1997.
 8. Eco E., Innowacja i powtórzenie: pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną estetyką, "Przekazy i Opinie", 1990, nr 1-2.
 9. Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, Warszawa 1996.
 10. Geertz C., O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), [w:] R. Nycz, (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1997.
 11. Godzic W., Rozumieć telewizję, Kraków 2001.
 12. Gwóźdź A., Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków 2004.
 13. Gwóźdź A., Zawojski P. (red.), Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, Kraków 2002.
 14. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków.
 15. Helman A., Sposoby uprawiania teorii filmu [w:] A. Gwóźdź (red.), Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie symulacji elektronicznej, Kielce 1994.
 16. Iwasiów I.,, Intymność i rynek, "Dekada Literacka", 2004.
 17. Kluszczyński R.W., Film. Wideo. Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002.
 18. Landow. G.P., Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore-London 1992.
 19. Lejeune Ph., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001.
 20. Lubas-Bartoszyńska R., Między integrystami a separatystami, "Dekada Literacka", 2003.
 21. Łebkowska A., Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001.
 22. Miczka T., O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice 2002.
 23. Nycz R., Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Ossolineum 1984.
 24. Nycz R., Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.
 25. Ogonowska A., Film jako tekst kultury, "Przegląd Humanistyczny", 2003, nr 6.
 26. Ogonowska A., Gry intertekstualne na tekście filmowym: opis mechanizmów, Kraków 2004, Studia Historycznoliterackie AP, nr 20.
 27. Ogonowska A., Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu, Kraków 2004.
 28. Piatigorski A., Łotman J., Tekst i funkcja, [w:] E. Janus, M.R. Mayenowa, (red.), Semiotyka kultury, Warszawa 1975.
 29. Telewizja inwigilując, "Kultura Popularna"2004, nr 4.
 30. Virilio P., Maszyna widzenia, [w:] A. Gwóźdź (red.), Widzieć. Myśleć,. Być. Technologie mediów, Kraków 2001.
 31. Wilk E., Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu